Lezingen

Lezingen

Wilma van Giersbergen is beschikbaar voor het geven van lezingen, waarbij wordt ingezoomd op deelaspecten van het boek, zoals de ateliernalatenschap van A.C. Hauck, een 18e eeuwse schilder die in Mannheim wordt geboren en via Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Leiden eindigt in Rotterdam. Een avontuurlijk levensverhaal van een kunstenaar die een fascinerende verzameling van 18e eeuwse informele en charmante tekeningen heeft nagelaten.

Uitreiking van het boek “Op zoek naar werk” door Wilma van Giersbergen aan Ivan Derycke, secretaris van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, op 4 juni 2019.

In 2019 heeft Wilma van Giersbergen een lezing over aspecten van het boek gehouden voor de leden van Rotary Delft. Bij het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis heeft zij gesproken over de invloed van de Antwerpse Kunstacademie op een aantal Rotterdamse kunstenaars in 1830. Tenslotte sprak zij in datzelfde jaar bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht over het 19e eeuwse tekenonderwijs bij het Dordtse ‘Pictura’ en het Rotterdamse ‘Hierdoor tot Hooger’.

Sinds maart 2020 zijn de lezingen van Wilma stopgezet. Zij hoopt deze na de corona problemen snel weer te kunnen opnemen. Tevens wordt thans bekeken of wellicht online lezingen kunnen worden aangeboden.

Aanvragen voor een lezing van Wilma van Giersbergen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Stichting: info@cornelisbakkerfoundation.eu

Onderzoek

De afgelopen jaren hebben enige bestuursleden, met name Wilma van Giersbergen en Constantijn Bakker, veel tijd besteed aan het doen van onderzoek (op internet, alsmede in archieven en musea) naar de volgende onderwerpen:

  • De portretschilders A.C. Hauck (1742-1801), zijn vader J.J. Hauck (±1694-±1765) en drie broers: F.L. Hauck (1718-1801), J.P.F. Hauck (1723-1794) en P.E. Hauck (1735-1784).
  • Het tekenonderwijs in Antwerpen (waar J.H. van de Laar en Aren Bakker een deel van hun opleiding hebben genoten).
  • Het kunstklimaat in Rotterdam aan het eind van de achttiende eeuw.
  • De romantische schilderkunst van Jan Hendrik van de Laar (1807-1874).
  • De decoratieschilder Frans Bakker (1871-1944).

De historieschilder Jan Hendrik van de Laar heeft een fotoalbum nagelaten met een groot aantal portretfoto’s van collega kunstschilders. Wilma van Giersbergen heeft een artikel over dit netwerk van kunstenaars geschreven dat eind 2019 werd gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje. Eind 2020 publiceerde zij in datzelfde jaarboekje een artikel over Keetje van de Laar, de dochter van de historieschilder.

In 2020 verscheen een geheel ander soort artikel van de hand van Wilma van Giersbergen in het tijdschrift van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: ‘De uitstraling van de Antwerpse Kunstacademie op de Rotterdamse historieschilders van 1830’. J.H. van de Laar is een belangrijke protagonist in dit boeiende – rijk geïllustreerde – verhaal.

Hans van Herwijnen heeft zijn proefschrift over de Rotterdamse decoratieschilder Willem Adrianus Fabri inmiddels afgerond. Daarin wordt enige aandacht besteed aan het decoratieatelier Van de Laar-Bakker.

Najaar 2021 zal Constantijn Bakker beginnen met een onderzoek naar Jacobus (‘Koos’) Bakker (1875-1950) die voor het behoud van de ateliernalatenschap gezorgd heeft. Een belangrijk deel van diens archief wordt bewaard bij het IISG te Amsterdam

Vanaf september 2019 is Constantijn Bakker begonnen met de catalogisering van de tekeningen die tot de ateliernalatenschap behoren. In oktober van dat jaar kreeg hij hulp van Wilma van Giersbergen. Eind 2021 (als corona dat toelaat) zal deze catalogisering, samen met Wilma van Giersbergen, worden voortgezet.

Tentoonstellingen

In de toekomst hoopt de Stichting te kunnen meewerken aan een tentoonstelling onder leiding van Hans van Herwijnen over decoratiekunst. Of deze expositie daadwerkelijk kan plaatsvinden is afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie in Rotterdam.

In 2015 en in 2016 vonden tentoonstellingen plaats in het Patriciërshuis te Dordrecht. De expositie in 2015 was gewijd aan werk van A.C. Hauck (1742-1801) en stelde zich ten doel het tekentalent van deze kunstenaar te tonen. In 2016 stond Cornelis Bakker (1771-1849), tekenleraar en schilder, met zijn veelzijdigheid en zijn minutieuze aandacht voor details, in de schijnwerpers.

Publicaties in voorbereiding

In 2021 zijn (nog) niet veel publicaties bekend die door bestuursleden worden voorbereid. Constantijn Bakker heeft de volgende publicatie voor het jaar 2022 aangemeld:

De sociaal liberale vakbondsman Jacobus (Koos) Bakker (1875-1950)

  • Koos Bakker (1875-1950) is een man die zich in Rotterdam maatschappelijk en sociaal verdienstelijk heeft gemaakt en de vader was van twee pittige meiden, waarvan er één maatschappelijk en cultureel actief was in Rotterdam, terwijl de andere in Amsterdam als pottenbakster aan het werk ging. Dit artikel zal in 2022 worden aangeboden aan het Rotterdams Jaarboekje.