Dit boek werd als proefschrift verdedigd in Leiden op 9 december 2020. De ondertitel vermeldt dat het een beknopte geschiedenis van de decoratieve schilderkunst in het interieur in Nederland en haar beoefenaars betreft. Er wordt om die reden ook enige aandacht besteed aan het decoratie atelier Van de Laar-Bakker, waarin Bernard van de Laar en Hendrik Bakker met elkaar samenwerkten.