Dit boek werd als proefschrift verdedigd in Leiden op 9 december 2020. De ondertitel vermeldt dat het een beknopte geschiedenis van de decoratieve schilderkunst in het interieur in Nederland en haar beoefenaars betreft. Daarbij wordt enige aandacht besteed aan het decoratie atelier Van de Laar-Bakker.