J.A. Bakker [1796-1876]

Naast lessen aan het Genootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ in Rotterdam heeft Job Augustus Bakker (1796-1876) ook les gekregen van de befaamde Dordtse bloemenschilder Willem van Leen en van de veeschilder Jakob van Kouwenhoven. Job Augustus ging zich voornamelijk toeleggen op het schilderen van veestukken.

‘Te oordeelen naar het talent, dat deze meester heeft doen blijken in de schilderwerken, die wij op onderscheiden tentoonstellingen van hem aantroffen, zou men zich moeten beklagen, dat het lesgeven hem zoo zeer belemmert in het vervaardigen van kabinetstukjes, indien hij ons daarvoor niet schadeloos stelde door zijne letterkundige werkzaamheden. De Heer J.A. Bakker bezit bij eenen wijsgeerigen geest, grondige kennis en opmerkelijke scherpzinnigheid, tevens de gaaf van diepzinnige onderwerpen op eene bevattelijke wijze voor te dragen,’ aldus Johannes Immerzeel in zijn Levens en werken in 1842.

Toen Immerzeel deze lovende woorden schreef, was Job Augustus 46 jaar oud. Hij was definitief gestopt als vrij kunstenaar om zich volledig te richten op zijn passie: het schrijven van filosofische, geschiedkundige, letterkundige en kunsttheoretische werken. Om dat te kunnen bereiken, moet zijn functie als tekenleraar bij het Genootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ in Rotterdam niet worden onderschat. Die moet voor hem veel meer hebben ingehouden dan alleen lesgeven. Hij vond er namelijk gelijkgestemde, inspirerende collega’s.