In 2003 verscheen een portrettencatalogus, samengesteld door Liesbeth van der Zeeuw, naar aanleiding van een tentoonstelling van portretten die in het bezit zijn van het toenmalige Historisch Museum Rotterdam (thans: Museum Rotterdam). Op pagina 204 staat een zelfportret van Cornelis Bakker afgedrukt en op de volgende pagina staat een door hem vervaardigd dubbelportret van zijn kinderen Geertruida Jacoba en Job Augustus (die een verdienstelijk landschapsschilder was, maar in zijn latere leven meer passie bleek te hebben voor filosofie).

Er is twijfel mogelijk of het zelfportret inderdaad door Cornelis Bakker werd geschilderd. Het lijkt waarschijnlijker dat Job Augustus de maker is. Vermeldenswaard is verder dat Cornelis Bakker drie paneeltjes heeft gemaakt om zijn gezin te portretteren. Naast het paneel bij het Museum Rotterdam heeft de Stichting de daarbij behorende pendanten in beheer. Op het ene paneel staat hijzelf met zijn vrouw en op het andere paneel heeft hij zijn zoons Aren en Franciscus Pieter afgebeeld.