Het boek van Michiel Wielema ‘Filosofen aan de Maas’ heeft als ondertitel ‘Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam’. De auteur bespreekt onder meer het werk van Job Augustus Bakker (pp 121-133) in de rubriek ‘Filosoferende onderwijzers’. Later in het tweede deel van het boek ‘Bloemlezing’ vermeldt hij tevens twee teksten van Job Augustus Bakker: ‘Verhandeling over de Duitse wijsbegeerte’ (1835), pp 270-273 en ‘Verhandelingen over de bovennatuur-, zedekunde en rede-godsdienst’ (1837), pp 274-286.