Op deze pagina worden artikelen gepubliceerd die primair het kunstklimaat en/of kunstonderwijs in Rotterdam van 1770-1920 belichten, met daarbij ook enige aandacht voor de protagonisten uit de Hauck-Bakker-Van de Laar familie:

 • Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking
  Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking – Wilma van Giersbergen 2021 Rotterdam bezat in de eerste helft van de negentiende eeuw geen stedelijke kunst- of oudhedencollecties, zoals veel andere steden wel hadden. Aangezien er behoefte was aan een openbare […]
 • Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot
  Wilma van Giersbergen – Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot? In de jaren tachtig van de achttiende brak voor Nederland een rumoerige tijd aan, waarin politieke en economische omstandigheden sterk wisselden. Patriotten kwamen tegenover oranjegezinden te staan. Ze roerden […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875
  Wilma van Giersbergen 2010 (bewerkt in 2021) – Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875 Rond het midden van de negentiende eeuw telde Rotterdam ongeveer tien kunstverzamelaars van belang. Net zoals in het eerste kwart van de negentiende eeuw zouden ook deze kunstcollecties […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830
  Wilma van Giersbergen 2010 ( bewerkt in 2021): Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830 Aan het begin van de negentiende eeuw kende Rotterdam zo’n tien kunstverzamelaars van belang. De allerbelangrijkste was Gerrit van der Pot van Groeneveld, gevolgd door Daniël de Jongh […]
 • Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) in Rotterdam 1860
  Wilma van Giersbergen – Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens in Rotterdam 1860 Terwijl in de tweede helft van de negentiende eeuw de historieschilderkunst afnam, zien we tegelijkertijd de oprichting van standbeelden van onze nationale helden en de opkomst […]
 • Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ Rotterdam: 1783-1850
  Wilma van Giersbergen – Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’, Rotterdam 1783-1850 In 1781 had het Rotterdamse Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ een aparte afdeling opgericht, de zogeheten ‘Publiek Academie’. Ze was bedoeld voor ambachtsjongens die in de avonduren hun kennis wilden […]
 • De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880
  Wilma van Giersbergen – De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880 Voor wat betreft de locaties waar en de periodes waarin de kunsthandelaren actief waren, werden in onderstaand artikel de adresboeken van Rotterdam gebruikt. Deze zijn niet apart vermeld in het notenapparaat. […]