Op deze pagina worden artikelen gepubliceerd die primair het kunstklimaat en/of kunstonderwijs in Rotterdam van 1770-1920 belichten, met daarbij ook enige aandacht voor de protagonisten uit de Hauck-Bakker-Van de Laar familie:

 • Jacob Kouwenhoven (1772-1825):leermeester van Job Augustus Bakker
  Jacob Kouwenhoven (1772-1825): leermeester van Job Augustus Bakker – Wilma van Giersbergen [JJ: naar Leermeesters en vakgenoten] Job Augustus Bakker (1796-1876) volgde omstreeks 1814 na afronding van zijn opleiding bij […]
 • Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking
  Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking – Wilma van Giersbergen 2021 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] Rotterdam bezat in de eerste helft van de negentiende eeuw geen stedelijke kunst- […]
 • Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot
  Wilma van Giersbergen – Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot? [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat] In de jaren tachtig van de achttiende eeuw brak voor Nederland een rumoerige tijd aan, […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875
  Wilma van Giersbergen 2010 (bewerkt in 2021) – Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] Rond het midden van de negentiende eeuw telde Rotterdam ongeveer tien kunstverzamelaars van […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830
  Wilma van Giersbergen 2010 ( bewerkt in 2021): Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] Aan het begin van de negentiende eeuw kende Rotterdam zo’n tien kunstverzamelaars van […]
 • Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) in Rotterdam 1860
  Wilma van Giersbergen – Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens in Rotterdam 1860 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] Terwijl in de tweede helft van de negentiende eeuw de historieschilderkunst […]
 • Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ Rotterdam: 1783-1850
  Wilma van Giersbergen – Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’, Rotterdam 1783-1850 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] In 1781 had het Rotterdamse Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ een aparte afdeling opgericht, de […]
 • De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880
  Wilma van Giersbergen – De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880 [JJ: naar Rotterdams kunstklimaat online] In tegenstelling tot Amsterdam en Den Haag kende Rotterdam in de negentiende eeuw maar weinig kunstkopers, […]