Op deze pagina worden artikelen gepubliceerd die primair het kunstklimaat en/of kunstonderwijs in Rotterdam van 1770-1920 belichten, met daarbij ook enige aandacht voor de protagonisten uit de Hauck-Bakker-Van de Laar familie:

 • Schilderijen in Goedereede die veel vragen opwerpen
  Schilderijen in Goedereede die veel vragen opwerpen – Constantijn Bakker In een boerderij te Goedereede, het stadje waar Cornelis Bakker (1771-1801) vandaan komt, hingen generaties lang drie schilderijen gemaakt door […]
 • Jacob Kouwenhoven (1772-1825):leermeester van Job Augustus Bakker
  Jacob Kouwenhoven (1772-1825): leermeester van Job Augustus Bakker – Wilma van Giersbergen Job Augustus Bakker (1796-1876) volgde omstreeks 1814 na afronding van zijn opleiding bij het Rotterdamse Teekengenootschap lessen bij […]
 • Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking
  Genootschappelijk Museum in Rotterdam: een grandioze mislukking – Wilma van Giersbergen 2021 Rotterdam bezat in de eerste helft van de negentiende eeuw geen stedelijke kunst- of oudhedencollecties, zoals veel andere […]
 • Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot
  Wilma van Giersbergen – Rotterdamse kunstenaars en kunstliefhebbers: orangist of patriot? In de jaren tachtig van de achttiende brak voor Nederland een rumoerige tijd aan, waarin politieke en economische omstandigheden […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875
  Wilma van Giersbergen 2010 (bewerkt in 2021) – Kunstverzamelaars in Rotterdam 1800-1875 Rond het midden van de negentiende eeuw telde Rotterdam ongeveer tien kunstverzamelaars van belang. Net zoals in het […]
 • Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830
  Wilma van Giersbergen 2010 ( bewerkt in 2021): Kunstverzamelaars in Rotterdam 1780-1830 Aan het begin van de negentiende eeuw kende Rotterdam zo’n tien kunstverzamelaars van belang. De allerbelangrijkste was Gerrit […]
 • Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) in Rotterdam 1860
  Wilma van Giersbergen – Het standbeeld van de dichter Hendrik Tollens in Rotterdam 1860 Terwijl in de tweede helft van de negentiende eeuw de historieschilderkunst afnam, zien we tegelijkertijd de […]
 • Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ Rotterdam: 1783-1850
  Wilma van Giersbergen – Prijswinnaars Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’, Rotterdam 1783-1850 In 1781 had het Rotterdamse Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ een aparte afdeling opgericht, de zogeheten ‘Publiek Academie’. Ze was […]
 • De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880
  Wilma van Giersbergen – De kunsthandel in Rotterdam: 1800-1880 Voor wat betreft de locaties waar en de periodes waarin de kunsthandelaren actief waren, werden in onderstaand artikel de adresboeken van […]