Er bestaat een portret dat volgens hardnekkige familieoverlevering een zelfportret van Aren Bakker is:

Zelfportret Aren Bakker
Volgens familieoverlevering is dit een zelfportret van Aren Bakker.

Hoewel het Iconografisch Bureau (thans: RKD) in 1976 deze familie toeschrijving heeft bevestigd, heeft Wilma van Giersbergen grote twijfels of dit inderdaad een zelfportret van Aren Bakker is. Het is niet helemaal geschilderd op de manier zoals Aren Bakker dat pleegt te doen. Een ander punt is dat uit niets blijkt dat dit portret per se een zelfportret is.
De lijst, die om portret is aangebracht, is bovendien na 1820 niet meer gangbaar. In 1820 was Aren nog slechts 14 jaar oud.

Bij het verwijderen van de lijst bleek dat het portret als ovaal geschilderd is op een ouder doek. Als het een (zelf)portret van Aren Bakker zou zijn, dan zou volgens Wilma de lijst (die kostbaar was, ook al was deze niet meer in de mode) – laten we zeggen in 1830, toen Aren 24 jaar was – aangebracht moeten zijn. Dit werd echter na 1815 niet snel gedaan. Kan het zijn dat de lijst rond 1920-1940 werd aangebracht door Koos Bakker (de toenmalige eigenaar) omdat de oude lijst ernstig beschadigd was? Hier een foto van het portret zonder lijst:

Het vermeende zelfportret van Aren Bakker, zonder lijst.

Gezien de familieoverlevering blijft het de vraag of dit portret iets met Aren Bakker te maken kan hebben. Met een beetje goede wil zijn er enige overeenkomsten te vinden tussen de man van het ovale portret en een portret dat J.E.J. van de Berg tekende van Aren Bakker:

Een portret dat J.E.J. van de Berg tekende van Aren Bakker, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

De man op het ovale portret heeft neus en wenkbrauwen die vergelijkbaar zijn met die van Aren Bakker op de tekening van J.E.J. van de Berg. Bovendien heeft de man van het ovale portret rossig bruin – en een beetje blond – haar, dat lijkt overeen te komen met de haardos van Aren Bakker. Als het ovale portret inderdaad Aren Bakker voorstelt, zou het dan wellicht door J.E.J. van den Berg geschilderd kunnen zijn?

Constantijn Bakker, 2 april 2021