In 1781 had het Rotterdamse Teekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ een aparte afdeling opgericht, de zogeheten ‘Publiek Academie’. Ze was bedoeld voor ambachtsjongens die in de avonduren hun kennis wilden bijspijkeren. Ze kregen praktische meetkunde, perspectieftekenen, les in de bouwkundige orden enzovoort. Met de instelling van de ‘Publiek Academie’ ging het Teekengenootschap aan het einde van het leerjaar ook over tot het bekronen van de beste tekeningen. Aangezien leerlingen in die tijd geen rapport ontvingen, waren prijzen een middel om niet alleen de vorderingen te bepalen, maar ook om de ijver te prikkelen. De beste leerling kreeg de eretitel ‘primus’ en hij verwierf de bijbehorende prijs.

De prijzen bestonden tot 1791 uit zilveren passers en tekenpennen, getuigschriften en prijsboeken. Prijsboeken waren bestaande boeken – meestal met kunsttheoretische, anatomische, bouwkundige of perspectivische onderwerpen – die voor deze gelegenheid fraai gebonden werden in schildpadleer, marokijn, kalfsleer of perkament. Op de titelpagina stond de ex praemio, de prijsopdracht, met de naam van de leerling en de datum van uitreiking.

Prijsboek uitgereikt aan Cornelis Bakker, Stadsarchief Rotterdam

Vanaf 1791 werden de prijzen vervangen door een gouden en twee zilveren medailles, de zogeheten prijspenningen. Aan de ene zijde stond de naam van prijswinnaar en de datum, aan de andere zijde de naam van het Teekengenootschap.

In 1819 werd een nieuw ontwerp gemaakt door de tekenleraar Cornelis Bakker. Op de ene zijde stond de zinspreuk HIERDOOR TOT HOOGER, boven een zittende, vrouwelijke figuur die de Tekenkunst voorstelt. Op de andere zijde kon binnen een cirkel van palmtakken de naam van de prijswinnaar worden gegraveerd. De medailles naar ontwerp van Cornelis Bakker werden nog tot 1851 uitgereikt.

Zilveren prijspenning naar ontwerp van Cornelis Bakker (C.B. DEL), Stadsarchief Rotterdam

De jaarlijkse prijsuitreiking was een openbare plechtigheid die diende om het onderwijs onder de aandacht van de Rotterdammers te brengen. Na de plechtigheid waren de prijswinnende tekeningen enkele dagen te bezichtigen op een tentoonstelling die toegankelijk was voor alle inwoners. Vervolgens verschenen de namen van de prijswinnaars in de Rotterdamsche Courant, wat een hele eer was. Voor sommige leerlingen was het behalen van de hoogste prijs een enorme stimulans. Sommige leerlingen konden daardoor bijvoorbeeld een opleiding als kunstschilder gaan volgen.

Naam  Leerling Hierdoor tot HoogerBijzonderheden  
Abeele, P.J. van den1849: bouwkunde, 4de klas, 2de afd., accessit 
Akkersdijk / Ackersdijk, Jacobus (R’dam 1815-1862 Rotterdam)1830: handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Ariadne, klein zilver 1831: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, groot zilver 1833: handtekenen, 1ste klas, naakt mansmodel, dubbel zilver 1834: wiskunde, melding 1835: doorzichtkunde, 2de klas loffelijke vermelding met bevorderingInterieurschilder; leraar handtekenen Academie 1852-1862 / RC 30-10-1841
Alewijk, P. van (?Pieter) (Rotterdam ca. 1821)1845: bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., loffelijke vermelding 
Altmann, C.K.1841: handtekenen, groot prenthoofd, klein brons 
Altmann, J. (?Jan Altmann) (Den Burg ca. 1824-1851 R’dam)1837: handtekenen, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift 1838: handtekenen, prentbeeld, getuigschrift 1843: handtekenen, prentbeeld, getuigschrift 
Altmann, Sijbrand (Den Burg 1822 – 1890 A’dam)1836 (handtekenen, prenthoofd, getuigschrift met bevordering) 1837 (handtekenen, pleisterhoofd, getuigschrift met bevordering) 1838 (handtekenen, pleisterromp, getuigschrift; ontleedkunde, 2de klas, brons)1880 hoogleraar Rijksakademie. Portretschilder / Scheen / NRC 12-06-1852
Ameling, F.1841 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Andel, Woutherus Hubertus van (Rotterdam 1831-)1848 (ornament, 3de klas, groot brons) 
Anker, Hermanus Franciscus Carolus van den (Rotterdam 1832-1883 Parijs)1846: handtekenen, klein prenthoofd, getuigschr. 1847 (handtekenen, prenthoofd, brons) 1848 (handtekenen, prentbeeld, 3de klas, groot brons) 1849 (handtekenen, pleisterklas, klein zilver; anatomie, 2de klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 2de klas, accessit)Portretschilder, binnenhuisschilder / Scheen /
Bakker, Aren (R’dam 1806-1843 Rotterdam)1823 (handtekenen, pleisterbeeld, accessit) 1824 (handtekenen, 1ste klas, pleisterbeeld, accessit) 1826 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, loffelijke vermelding) 1827 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) in 1840 benoemd tot lid van verdiensteV. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Bakker, Cornelis (Goedereede 1771-1849 R’dam)1786 (2de klas, ereprijs, zilver) 1788 (1ste prijs, 1ste ereprijs) 1790 (ereprijs)V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Bakker, Job August (R’dam 1796-1876 Rotterdam)1809 (handtekenen, 6de klas, prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1814 (handtekenen, 1ste klas, naakt model)V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Barbet, Pieter1796 (2de klas, pleisterbeeld Ganimedes, accessit) 1797 (2de klas, pleisterbeeld, groot zilver) 1799 (1ste klas, naakt model, goud)RC 27-11-1804 / steenhouwerij / schoorsteenmantels en beeldhouwwerken.
Bartels, J.1831 (doorzichtkunde, 3de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1833 (bouwkunde, 3de klas, brons) 
Beddigs, Jan Hendrik (Rotterdam 1787-)1802 (handtekenen, 4de klas, vrouwenhoofd naar prent, getuigschrift) 1804 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste Amor, zilver) 
Beek, Johannes Samuel van der (R’dam 1831-1904 Rotterdam)1848 (handtekenen, 5de klas, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Beer, A. de (?Arie de Beer) (Rotterdam 1830-)1848: handtekenen, 4de klas, prenthoofd, accessit 1849: handtekenen, prentbeeld, accessit 
Beest, Albertus van (R’dam 1820-1860 New York)1838 (ontleedkunde, 3de klas, getuigschrift)NRC 14-06-1844 / NRC 22-12-1863/ A.J. Barnouw, R’dams Jb 1919 / Scheen
Beest, J. van1846: bouwkunde, 3de klas, 2de afd., loffel. verm. 
Bekking, Gijsbert Carel (R’dam 1828-1874 Rotterdam)1843 (handtekenen, klein prenthoofd, 1ste afd., getuigschrift) 
Bemme, Antonie Adr. (R’dam 1779-1846 Rotterdam)1804 (handtekenen, 6de klas, prenthoofd, getuigschrift)  Stempelsnijder / Scheen
Bemme, Johannes Adrz. (R’dam 1775-1841 Den Haag)1795 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Laocoön, accessit) 1796 (handtekenen,1ste klas, levend naakt, goud)graveur, medailleur; vanaf 1831 Den Haag / Immerzeel / Scheen
Berg, Franciscus Johannes van den (R’dam 1833-1892 Hilversum)1845 (wiskunde, 2de klas, groot brons) 1846 (wiskunde, 1ste klas, 1ste afd., getuigschrift) 1847 (wiskunde, 1ste klas, klein zilver)Wrsch. hoogleraar wiskunde Polytechnische School.
Berg, Jacobus Everhardus Josephus van den (R’dam 1802-1861 Den Haag)1815 (handtekenen, prenthoofd, lot tegen C. Kolff Gzn.; doorzichtkunde, 3de klas) 1816 (doorzichtkunde, 2de klas, passer) 1819 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, accessit; doorzichtk., 1ste klas, zilver) 1820 (handtekenen, mannelijk naakt, 1ste klas, goud) 
Berg, Simon van den (Overschie 1812-1891 Arnhem)1829 (handtekenen, 4de klas, getuigschrift met bevordering)veeschilder; 1880 directeur Mauritshuis, niet wz. R’dam / Scheen
Berg, Willem van den1807 (bouw- en doorzichtkunde, 2de klas, werktuigkundig instrument) 1808 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp torso, zilver) 1810 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, accessit) 
Bergen, Cornelis Gijsbert van (Rotterdam 1830-)1848 (ornament 4de klas, 1ste afd., accessit) 
Bernet, Christiaan (R’dam 1770-1832 Rotterdam)1788 (3de klas, 3de ereprijs) 
Beugelink Azn., Jan (Rotterdam 1811-1900 Parijs)1827 (handtekenen, 4de klas, pleister Gladiator, klein zilver) 1828 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Silene, loffelijke vermelding met bevordering) 1829 (handtekenen, 2de klas, pleister Antinous, dubbel zilver; bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 1830 (bouwkunde, 3de klas, brons; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver)Scheen
Beyderwellen, C.1845 (boetseren, 1ste klas, loffelijke vermelding) 
Beyderwelle(n), N.1840 (boetseren, 3de klas, klein brons) 1842 (ornament, 2de klas, klein zilver) 1843 (boetseren, 1ste klas, klein zilver; ornament, 1ste klas, groot zilver) 
Biechling, Arend1796 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd, accessit) 1797: handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd, kl. zilver 1799 (handtekenen, 2de klas, pleisterromp Amour antique, groot zilver) 1802 (1ste klas, naakt model, goud) 
Bikker, W.1811 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, zilver) 
Bikkers Azn., Jan (R’dam 1830 – 1876 Rotterdam)1849 (anatomie, 3de klas, brons)RC 04-07-1865 / Scheen / fotograaf / kunstschilder
Bilyard / Biljard / Belyard, A.1799 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Ino Leucothea, aanmoediging) 1802 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, groot zilver) 1805 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud) 
Bliek, Pieter (R’dam 1812-1853 Rotterdam)1827 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, loffelijke vermelding met bevorderding)Interieurschilder / Scheen / Immerzeel / NRC 23-01-1853
Boele, Marinus1800 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Niobe, klein zilver) 1805 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Amor, accessit) 
Bogaers, D.J.F.1822 (wiskunde, 1ste klas, getuigschrift, lot tegen C.W. van Vollenhoven) 
Bogers, Jan1786 (handtekenen, 3de klas, ereprijs, zilver) 
Bogert, M.1819 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 
Bo(o)gert, Willem (Dordrecht 1803 – ?)1810 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1816 (handtekenen, pleisterbeeld, zilver) 1817 (handtekenen, 1ste klas, pleisterbeeld Apollo, zilver) 1818 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud)Kunsthandelaar / amateur-landschap-schilder met vee / Scheen
Boonen, A.1844 (ornament, 4de klas, 1ste afd., loffelijke vermelding) 
Bork, P. van1845 (bouwkundig ornament, getuigschrift) 
Bosz, J.1839 (handtekenen, groot prenthoofd, getuigschr.) 1840 (handtekenen, prentbeeld, getuigschrift; ontleedkunde, 3de klas, klein brons) 
Bosz, Nicolaas1836 (handtekenen, prenthoofd, brons) 1837 (ontleedkunde voor de schilder, getuigschrift) 1838 (pleisterhoofd, getuigschrift; ontleedkunde, 1ste klas, getuigschrift) 
Boudewijnse, S.J.1834 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 
Bouwmeester, H.1823 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud) 
Bouwmeester, J.1822 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Adonis, groot zilver) 
Bouwmeester, J.S.1841 (bouwkunde, 4de klas, klein brons) 
Bouwmeester, W.A.1836 (handtekenen, prentvoet, getuigschrift) 1839 (doorzichtkunde, 3de klas, eervolle vermelding) 
Bouwt, Jeremias den1795 (4de klas, pleisterhoofd, klein zilver) 
Braakman, Antonie (R’dam 1811-1870 Stuttgart)1828 (handtekenen, 5de klas, klein pleisterhoofd, brons) 
Braal, G. de1848 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd klein zilver; boetseren, 2de klas, groot brons) 
Brandel, P.A.1847 (ornament, 5de klas, getuigschrift) 
Breukel, S.1831 (doorzichtkunde, 2de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1832 (bouwkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) 1834 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Breukel, Stephanus Josephus Hendrikus (Rotterdam 1812-)1832 (handtekenen, 6de klas, ornament, loffelijk getuigschrift; bouwkunde, 2de klas, klein zilver)RC 24-09-1836 / 28-09-1839 / meester-timmerman
Breukelman, C.1841 (doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1843 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 1845 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loff. verm.) 1842 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, loffelijke vermelding)NRC 23-09-1848
Brink, H. van den1832 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, brons) 
Brink, J.T. van den1848 (bouwkunde 2de klas, 2de afd., accessit) 
Broek, Hendrik Willem ten1797 (2de klas, pleisterbeeld, accessit met bevordering naar de naaktklas) 1798 (2de klas, pleisterbeeld Satyrus, groot zilver) 
Broek, J. van den1810 (bouwkunde, 1ste klas, prijs) 
Broesterhuyzen, R.1834: handtekenen, ornament, getuigschrift 
Burger, A.J.T.1837: handtekenen, prenthand, eervolle verm. 
Burger, W.S.1837 (handtekenen, prenthand, getuigschrift) 
Burgerhout, H.A.1841 (boetseren, 3de klas, klein brons) 
Burgt, ? van der1811 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 
Caners, H.1840 (ornament, 2de klas, klein zilver) 1841 (boetseren, 1ste klas, loffelijke vermelding; bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding) 1842 (ornament, 1ste klas, groot zilver) 
Carbentus jr., W.1843 (boetseren, 3de klas, groot brons; ornament, 2de klas, getuigschrift) 1844 (boetseren, 2de klas, groot brons) 1845 (boetseren, 2de klas, loffelijke vermelding) 
Cloedt, W.L. de1841 (boetseren, 3de klas, getuigschrift) 
Commijs, Jacobus Hermanus (R’dam 1806 – 1870 Den Haag)1820 (handtekenen, 3de klas, pleister romp, lot tegen Ruijchaver) RC 10-07-1817 / Scheen
Cooke, William (Rotterdam 1803-1856 Elburg)1818 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Niobe, zilver) 1819 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, zilver) 1821 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift)1823 A’werpse academie, 1825-1826 Parijs, toen R’dam / RC 30-07-1825 / RC 28-10-1826 / Scheen / V. Giersbergen, ‘De invloed van de A’werpse kunstcademie op de R’damse historie-schilders van 1830’, in: Historiant (2020)
Cortmans, J.F.1831 (handtekenen, groot prenthoofd, brons) 
Cramer, A.C.1845 (wiskunde, 2de klas, groot brons) 
Cramer, Dirk Gerardus (Rotterdam 1830-)1844: handtekenen, groot prenthoofd, kl. brons 1845 (ontleedkunde, 3de klas, klein brons) 1846 (pleisterbeeld, groot brons; wiskunde, 1ste klas, 1ste afd., groot zilver) 
Cramer / Kramer, D.J.1824 (bouwkunde 2de klas klein zilver) 1826 (bouwkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, gr. zilver) 1827 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver; meetkunde, 1ste klas, brons) 
Cramer, J.1849 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 
Cramer, Hendrik (Zierikzee 1832 – 1908 R’dam)1847 (ornament, 3de klas, accessit; doorzichtkunde, 3de klas, accessit) 1848 (bouwkunde, 2de klas, 1ste afd., accessit; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1849 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., accessit; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver)Bouwkundig tekenaar / Scheen
Da(a)len, Martinus van1795 (3de klas, pleister romp, middelbaar zilver) 1796: 2de klas, pleisterbeeld Ganimedes, gr. zilver 1797 (1ste klas, levend naakt, accessit) 1798 (1ste klas, levend naakt, goud) 
Dado Lopetro, J.  (Jean?)  1846 (bouwkundig ornament, getuigschrift) 
Dalen, P.E.1814 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp) 
Dam, Jan van (R’dam 1802 – 1887 A’dam)1822 (handtekenen, 4de klas, hoofd Niobe, klein zilver)Bouwk. tekenaar / ll. Fundatie van Renswoude Den Haag / Scheen
Dekker, E. ?Engel Dekker (ca. 1815-1879 Rotterdam)?1828 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1829 (handtekenen, 5de klas, hoofd Meleager, brons; bouwkunde, 3de klas, brons; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1830 (wiskunde, loffelijke vermelding) 
Dekker, F.1825 (handtekenen, prent, bevordering naar pleisterklas; bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1826 (handtekenen, 5de klas, klein pleisterhoofd, brons; bouwkunde, 3de klas, brons) 1827 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1828 (handtekenen, 4de klas, loffelijke vermelding met bevordering; bouwkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1829 (handtekenen, 3de klas, romp Adonis, groot zilver) 1830 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1832 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Silene, groot zilver) 1834 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud) 
Dekker, Hendrik (R’dam 1776 – 1846 Rotterdam)1793 (2de klas, 2de prijs, groot zilver)Architect / Scheen
Dekker, Henri/Hendrik (R’dam 1817 – 1889 Rotterdam)1831, (bouwkunde, 4de klas, eervolle vermelding met bevordering; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1832 (bouwkunde, 3de klas, brons; doorzichtkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1835 (handtekenen, pleisterbeeld Antinous, groot zilver) 1837 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding; extra lof voor alle tekenlessen)Portretschilder / Scheen
De(e)rens, Gerrit Jan (R’dam 1831- 1898 Rotterdam)1845 (handtekenen, groot prenthoofd, klein brons) 1846 (handtekenen, pleisterhoofd, eervolle vermelding; ontleedkunde, 3de klas, klein brons) 1847 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver; anatomie, 2de klas, getuigschrift) 1848 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, groot zilver; anatomie, 1ste klas, 2de afd., klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 1849 (anatomie, 1ste klas, 1ste afd., eervolle vermelding; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver)Portretschilder; onderwijzer handtekenen aan de academie 1852 / RC, 01-08-1860 / docent Inrigting ‘Doofstommen-Onderwijs’ / NRC, 22-07-1854
Dietz, Barentie Willem (Vlissingen 1793 – 1864 A’hem)1819: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, accessit; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver 
Dijker, Antonie Willem (Rotterdam 1831-1861 R’dam?)1849 (bouwkunde, 4de klas, 2de afd., getuigschrift)NRC 31-01-1854 / RC 21-11-1861
Dijxhoorn, Pieter Arnout (R’dam 1810 – 1839 Groningen)1828 (handtekenen, 4de klas, loffelijke vermelding met bevordering) 1829 (handtekenen, 3de klas; getuigschrift met bevordering)schilderij van zijn hand aan de academie geschonken door H. Rochussen 1852
Dool, Hermanus van den (Wrsch. Rotterdam 1775 -)1796 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd, klein zilver) 
Driel, T. van1832 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift met bevordering) 
Dubbelman, ??1849 (handtekenen, omtrek, accessit) 
Duermeyer, C. Wrsch, Corneles Duermeijer (Rotterdam 1785-)1806 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, groot zilver) 
Dupken, N.1847 (handtekenen, klein prenthoofd, accessit) 
Duvigneau, Jean Pierre1803 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, klein zilver) 
Eck, J.1817 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, zilver) 
Eck, J. van1835 (handtekenen, prenthand, loffelijk getuigschrift) 
Eijsden, Robert van (R’dam 1810 – 1890 Apeldoorn)1828 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp torso, groot zilver; bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 2de klas, eervolle vermelding)Onderwijzer handtekenen Academie 1851 / Immerzeel
Elkman, W.1842 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift) 
Elsbroek, Jan Matthijs Lambertus van (Aurich ca. 1810 – 1831 R’dam)1825 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijk getuigschrift) 1826 (meetkunde, loffelijke vermelding) 
Ende, Leendert van den  1801 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste Niobe, zilver) 1802 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, accessit, bevordering naar naaktklas) 
Ende, P. van den1817 (handtekenen, 5de klas, prentvoorbeeld, loffelijk getuigschrift) 
Engelen, L.1839 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Esbeek Ruijchaver, Jan1824 (meetkunde, 2de klas loffelijk getuigschrift) RC 10-07-1817
Essen, C. van1849 (bouwkunde, 2de klas, 1ste afd., klein zilver) 
Flaas, P.1828 (bouwkunde, 3de klas, brons) 
Follen, G.1949 (prenthoofd, loffelijke vermelding) 
Freeriks / Freriks, H.C.1848 (bouwkunde, 2de klas, groot brons) 1849 (bouwkunde, 2de klas, 1ste afd., accessit) 
Gall, G.1839 (bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 1842 (doorzichtkunde, 3de klas, klein brons; wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 
Gazan, Izak Levi (Sommelsdijk 1824-1881 R’dam)  1843 (handtekenen, pleisterhoofd, getuigschrift; anatomie, 4de klas, klein brons) 
Geerling, J.A.1847 (ornament, 3de klas, accessit) 
Gessel, D. van1837: handtekenen, ornament, loffelijk getuigschrift met bevordering 1838: bouwkunde, 1ste klas, getuigschrift 1839: ornament, 2de klas, eervolle vermelding 1840: bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loff. getuigschr. 
Gewin, J.C.1821 (handtekenen, 7de klas, prentmodel, loffelijk getuigschrift) 
Gielen, J.H.1824 (bouwkunde, 3de klas, loffelijke vermelding) 
Gijsberti Hodenpijl, H.P. (of H.F.)1831 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 1833 (wiskunde, 1ste klas, klein zilver), 1834 (wiskunde, 2de klas, buitengew. getuigschr.) 
Gilse van der Pals, Cornelis van (ca. 1787 – Rotterdam 1824)1800 (bouw- en doorzichtkunde; boek als aanmoediging) 
Giltay, Marinus Cornelis Catharinus (Rotterdam ca. 1818- )1833 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1837 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver)Meestertimmerman / RC 09-11-1854
Giudici, Carolus Joannes Franciscus Antonius (Rotterdam 1823-1897 Rotterdam)1842 (boetseren, 2de klas, groot brons; ornament, 2de klas, loffelijke vermelding) 1843 (boetseren, 1ste klas, loffelijke vermelding)Architect; 1869 bestuurslid Academie; / KNOB, B.A.M. Rijsbergen, pp. 181-186
Giudici, J.1838: handtekenen, 3de klas, ornament, getuigschr. 1839: ornament, 2de klas, eervolle vermelding 
Glazener, Leendert (R’dam 1821-1886 Rotterdam)183: handtekenen, 2de klas, ornament, getuigschriftgoud- en zilverwerken/ RC 08-05-1849 / Wereldtent. Londen 1851 / NRC 19-03-1851
Gortmans B. Jzn., Johannes Franciscus (Rotterdam 1818-)1832 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Isocrates, klein zilver) 1833 (1ste klas, pleisterbeeld Antinous, groot zilver) 
Goudoever, Antonie Jacobus van (R’dam 1783-1856 Rotterdam)1809 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Adonis, groot zilver)Scheen / behanger / RC 30-04-1833 / RC 04-01-1845 / NRC 31-07-1856 / NRC 21-09-1857
Goudoever, Martinus van (R’dam 1823-1887 Rotterdam)1842 (handtekenen, klein prenthoofd, 1ste afd., getuigschrift) 1843 (handtekenen, prenthoofd, groot brons) 1845 (handtekenen, prentbeeld, groot brons) 
Goudriaan, Bernardus Adrianus (D’recht 1810-1886 Vlaardingen)1834 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1836 (handtekenen, naakt mansmodel, getuigschr.) 1837 (handtekenen, pleisterbeeld, getuigschrift, bevorderd naar naakt model) 1838 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver)ambtenaar der belastingen / RC 29-08-1862 / RC 30-10-1841/ Scheen
Greven, J.1829 (handtekenen, 2de klas: getuigschrift met bevordering) 
Greven, Jb.1820 (bouwkunde, 3de klas, getuigschrift; doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 1821 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1823 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, zilver) 1824 (bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, middelste zilveren medaille) 
Grient, Cornelis Ouboter van der (R’dam 1791-1868 Overschie)1814 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, accessit)Portretschilder / Scheen / Immerzeel
Groeneveld, Corn.1793 (3de klas, 3de prijs, klein zilver) 1795 (1ste klas, naakt mansmodel, goud) 
Groenewegen, Jan1792 (2de klas, 2de ereprijs) 
Groot, F.G. de1836 ((handtekenen, prenthoofd, getuigschrift met bevordering) 1839 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 1840 (handtekenen, pleisterromp, getuigschrift) 1841 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver) 
Groshans, R.1842 (boetseren, 3de klas, getuigschrift) 
Haanegraaff, Z.1838 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Haas, C. de1824 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1826 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1827 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Haas, H.J. de1839 (ornament, 3de klas, getuigschrift) 1840 (doorzichtkunde, 3de klas, klein brons) 1841 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Haas, H.S. de1842 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 
Haas, J. de1846 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift) 
Haas, J.J. de1847 (bouwkunde, 4de klas, 1ste afd., accessit) 
Haas, W.F. de1845 (ontleedkunde, 2de klas, eervolle vermelding) 
Haaxman, Daniël Johannes (R’dam ca. 1808-1862 R’dam)1827: handtekenen, 5de klas, klein pleisterhoofd, brons 
Hackenbracht, H.1844 (boetseren, 3de klas, loffelijke vermelding) 
Hackenbracht, W.1836 (handtekenen, ornament, brons) 
Ham, P.1834 (handtekenen, prentvoet, getuigschrift) 1835 (handtekenen, prenthoofd, loffelijke vermelding met bevordering) 
Ham, H. van der1835 (handtekenen, ornament, getuigschrift; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1836 (bouwkunde, 2de klas, getuigschrift met bevordering) 
Hamer, P.J.1834 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1835 (bouwkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Harderwijk Rz, Jan van (Huizum 1790- 1858 Rotterdam)1808 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, groot zilver; bouwkunde, werktuigkundig instrument) 1809 (doorzichtkunde, opnieuw gedenkteken) 1810 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud)Scheen / voorzitter / RC 19-04-1810
Harderwijk jr., J. van1833 (wiskunde, 2de klas, loffelijke vermelding 
Harmeijer, G. (Gerardus) (R’dam 1795-1819 Rotterdam)1810 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, zilver) 1815 (handtekenen, naakt model; doorzichtkunde 2de klas) 1816 (doorzichtkunde, 1ste klas, boek) 1818 (doorzichtkunde, 1ste klas, zilver)V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Harmeijer, H.1846 (boetseren, 4de klas, getuigschrift) 
Harst, J.1834 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 
Harte, J.H.1831 (bouwkunde, 4de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1833 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Harte, Pieter1783 (3de klas, 3de ereprijs, zilver) 
Harting, Dirk1804 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, getuigschrift) 
Hartman, Egbert1788 (2de klas, 2de ereprijs) 1793 (1ste klas, 1ste prijs, goud) 
Hartman, W.1838 (handtekenen, 3de klas, ornament, getuigschrift; bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 1840 (ornament, 2de klas, getuigschrift) 1842 (ornament, 1ste klas, loffelijke vermelding) 
Heijermans, A.1823 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 
Heijermans, J.H.1847 (handtekenen, omtrek, accessit) 
Heytink, A.J.1836 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 
Helbach, P.J.J.C.1835 (handtekenen, prenthoofd, brons) 
Held, Leendert Simon Bulaus van der (Rotterdam 1819-)1837 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver; ontleedkunde voor de schilder, getuigschrift) 1838 (doorzichtkunde, 3de klas, eervolle vermelding) 
Helm, A. van den1823 (handtekenen, 5de klas, heel prentbeeld, loffelijk getuigschrift) 
Helm, Hendrik van den (R’dam 1811-1889 Rotterdam)1824: handtekenen, 4de klas, prentbeeld, getuigschr. 1825 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, zilver), 1827 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinoös, dubbel zilver), 1828 (handtekenen, 1ste klas, naakt mansmodel, loffelijke vermelding) 1830 (1ste klas, naakt mansmodel, groot zilver)Zeeschilder / Scheen / Immerzeel
Helleman, J.1822 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Hemert, Johannes van1807 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift), 
Hengel, W. van1816 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp, zilver) 
Henkemans Lz., Adrianus (R’dam 1814-1842 Rotterdam)1831 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 2de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1832 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1833 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Henkemans, D.1822 (bouwkunde, 3de klas, getuigschrift) 
Hermans, P.A.1807 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, klein zilver) 
Heuvel, M.H. / H.M. van den1825 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 1827 (bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding) 
Heyblom, A.W.H.1849 (bouwkunde, 4de klas, 1ste afd., getuigschrift) 
Hillegondsberg, M. van (? Maarten van Hillegondsberg Rotterdam 1823)1840 (wiskunde, loffelijk getuigschrift) 1841 (wiskunde, klein brons) 1842 (wiskunde, eervol getuigschrift) 
Hilleman, J.H. (?Jacob Harmen) (Rotterdam 1824-)1841 (boetseren, 3de klas, loffelijke vermelding) 
Hils, Johan1802: handtekenen, 4de klas, naar prent, klein zilver 
Hinzel, H.N.D.1814 (handtekenen, 6de klas, prenthoofd) 
Hissink, Roland1849 (ornament, 4de klas, accessit) 
Hioolen, Dirk Cornelis (ca. 1803-1831 Rotterdam)1821 (doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 
Hoedt, Pieter Louis (Rotterdam 1832-?)1846 (handtekenen, klein prenthoofd, 1ste afd., getuigschrift) 1848 (handtekenen, 4de klas, prenthoofd, kl. brons) 1849 (handtekenen, prentbeeld, groot brons)Scheen / RC 19-07-1856
Hoek, J.B. van der1826 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Hoeven, J. van der1815 (handtekenen, pleisterhoofd) 
Hoeven, P. van der1827 (bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 
Hol, A.1830 (bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 1831 (bouwkunde, 3de klas brons; doorzichtkunde, 2de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1832 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1833 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) 1834 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver)In 1840 vestigde een A. Hol zich als meesterloodgieter in de Breedstraat / RC 08-02-1840
Hoog, J.M.J.1814 (doorzichtkunde, 3de klas) 
Hoogbruin, Johannes Matthijs (Gorinchem 1819-1891 D. Haag)1843 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver)Scheen
Hoogendam, A.1844 (ornament, 4de klas, 2de afd., getuigschrift) 
Hoogendam, H.1834 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1836 (bouwkunde, 2de klas, getuigschrift met bevordering) 1837 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Hoogendam Hz., Wouter (Rotterdam 1806-)1825 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver)RC 24-10-1829
Hoogstraten, D. van1849 (doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 
Hoogwerf, A. Verm. Hoogerwerff, Adrianus Johannes (Rotterdam 1810-1864)1820 (handtekenen, 5de klas, prentvoorbeeld, getuigschrift)Scheen / amateurschilder- en tekenaar
Hoogewerff, J.H. Jzn.1817 (handtekenen, 5de klas, prentvoorbeeld, loffelijk getuigschrift) 
Hoop, Teunis van der (R’dam 1801 – 1882 Rotterdam)1819 (handtekenen, 7de klas, loffelijk getuigschrift) 
Hoos, Pieter Harteveld (R’dam 1833-1889 Rotterdam)1849 (handtekenen, omtrek, getuigschrift; bouwkunde, 2de klas, 2de afd., groot brons) 
Horst van Lil, Gerard Herman van der (R’dam ca. 1820 –R’dam 1850)1835 (handtekenen, prenthoofd, getuigschrift), 1836 (handtekenen, pleister, zilver) 1837 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver) 
Houten, C.G. van1847 (handtekenen, omtrek, getuigschrift) 
Houten, Gijsbert van (R’dam ca. 1833-1883 R’dam)1846: handtekenen, groot prenthoofd, klein brons 1847: handtekenen, prentbeeld, loffelijke verm. 1848: anatomie, 3de klas, klein brons 1849: handtekenen, pleisterhoofd, accessit 
Houten, L.T. van1845 (ornament, 5de klas, loffelijke vermelding) 
Houten Cz., Wm. van1846 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift) 1847 (handtekenen, prenthoofd, accessit) 
IJsselman, M.A.1847: handtekenen, klein prenthoofd, loffel. verm. 
Immerzeel, C.1825 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Apollo, loffelijke vermelding met bevordering) 
Jacobie, A.1824 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd, loffelijke vermelding) 
Jansen, O.G.W.J. Friesland?-?1821 (handtekenen, 5de klas, prentmodel, loffelijk getuigschrift)Scheen / lithograaf
Jéras, J.1843 (doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 
Jollij, Paulus (Amsterdam 1805-1856 R’dam)1823 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift)Scheen / RC 29-10-1853 / NRC 11-09-1854
Jongeneel, J.1846 (wiskunde, 1ste klas, 1ste afd., klein zilver) 
Jongeneel, P.1831 (bouwkunde, 4de klas, eervolle vermelding met bevordering; wiskunde, 1ste klas, klein zilver) 1832 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, getuigschr. met bevordering; bouwkunde, 3de klas, getuigschrift en bevordering; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver; wiskunde, eervolle vermelding) 
Jongh, A.C.C. de1818 (handtekenen, 5de klas, loffelijk getuigschrift) 
Jongh, J.C. de1844 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift en exemplaar van groot prenthoofd) 
Jongh, Joh. de1816 (handtekenen, 6de klas, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Jongh, F.R. de1816 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 
Kaas, Hendrik Cornelis (R’dam ca. 1806-1827 R’dam)1818 (handtekenen, 7de klas, loffelijk getuigschrift) 1819 (handtekenen, 6de klas, loffelijk getuigschrift) 1821 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Ulysses, klein zilver) 1823 (wiskunde, 1ste klas, zilver) 1826 (handtekenen, 3de klas pleisterromp Venus, loffelijke vermelding; doorzichtk., 2de klas, kl. zilver) 
Kalkert, Andries van1783 (1ste klas, 1ste ereprijs zilver) 
Kellenbach, J.1839 (ornament, 3de klas, eervolle vermelding) 
Kempe Valk, J. van1841 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1842 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., groot dubbel) 
Kempe(n) Valk, Reinier van (R’dam 1792-1868 Rotterdam)1809 (bouwkunde, gedenkteken) 1810 (doorzichtkunde, 2de klas, prijs) 1811 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste prijs; doorzichtkunde, 1ste klas, 1ste prijs)Scheen / timmerman en tekenaar van gebouwen
Kempen, P.1838 (handtekenen, 3de klas, ornament, eervolle vermelding) 1840 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 
Kerckhoff, C.A. van1819 (handtekenen, 5de klas, loffelijk getuigschrift) 
Ketting, W.1829 (handtekenen, 5de klas, getuigschrift met bevordering) 
Keulemans, A.1834 (handtekenen, prenthoofd, brons) 1837 (ontleedkunde voor de schilder, loffelijke vermelding) 1838 (ontleedkunde, 2de klas, getuigschrift) 
Keulemans, J.1845 (bouwkundig ornament, loffelijke vermelding) 
Keulen, P.D. van1844 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 
Kievits, G.1846 (ornament, 5de klas, getuigschrift, met bevordering) 
Klausz., Nicolaas (Rotterdam 1834-)1849 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Kluit, C.1822: handtekenen, 5de klas, prentbeeld, getuigschr. 
Kock, A.E. de1832 (handtekenen, 5de klas, prentvoet, getuigschrift met bevordering) 
Koemans, M.1823 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Apollo, groot zilver) 1825 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud) 
Kok, A.C. de1833 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, bevordering) 
Kolff, C. Gzn.1815 (handtekenen, prenthoofd) 
Koning, J.J. de1843 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift en exemplaar van prenthoofd) 
Kool van Kasteel, B.M.1844 (bouwkunde, 3de klas, 2de afd., getuigschrift) 1845 (bouwkunde, 4de klas, brons) 1846 (ornament, 4de klas, klein brons; bouwkunde, getuigschrift, met bevordering)NRC 14-12-1860 / RC 26-01-1860)
Koole, F.1845 (boetseren, 4de klas, klein brons) 
Koolen, P.J.1838 (handtekenen, 3de klas, ornament, eervolle vermelding) 
Koolhaalder, A.1827 (doorzichtkunde, 2de klas, loffelijke verm.) 1828 (doorzichtkunde, 1ste klas, eervolle verm.) 1829 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Kouwenhoven, J. van1819 (doorzichtkunde, 2de klas, getuigschrift) 1820 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, getuigschrift) 1821 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, lot tegen J.C. Sauerbier) 
Kouwenhoven, Jacob (R’dam 1777-1825 Rotterdam) Landschapschilder / Scheen / leraar Tekengenootschap / Immerzeel
Kra(a)mer, A.1820 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1821 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1822 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 
Kramer, J.1844 (ornament, 4de klas, 1ste afd., klein brons) 1845 (doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 1846 (bouwkunde, getuigschrift, met bevordering; doorzichtkunde, getuigschrift, met bevordering) 1847 (bouwkunde, 1ste klas, accessit; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1849 (doorzichtkunde, 1ste klas, klein zilver) 
Kuylenburg, G.1845 (boetseren, 5de klas, getuigschrift; ornament, 5de klas, getuigschrift) 1846 (boetseren, 3de klas, klein brons; ornament, 3de klas, getuigschrift, met bevordering) 1847 (boetseren, 3de klas, accessit) 
Kuypers, J.1847 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Laar, Bernardus van de (R’dam 1804 – 1872 Rotterdam)1822 (bouwkunde getuigschrift 4de klas) 1823 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1825 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) In 1840 benoemd tot lid van verdienste van het GenootschapRC 01-11-1866 / RC 24-11-1866 / T.M. Eliëns, Kunst, Nijverheid, Kunstnijverheid (1990) p. 185 / V. Giersbergen, R’damse Meesters (2012) / V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Laar, Hendrik van de1800 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Apolino, groot zilver; bouw- en doorzichtkunde, boek als aanmoediging)V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Laar, Jan Hendrik van de (R’dam 1807 – 1874 Rotterdam)1820 (handtekenen, 6de klas, prentvoorbeeld, getuigschrift) 1824 (bouwkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 1825 (handtekenen. 2de klas, pleisterbeeld Apollo, groot zilver; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1826 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud)Scheen / V. Giersbergen, R’damse Meesters (2012) / V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018) / V. Giersbergen, ‘Een album met 50 kunstenaars-portretten’,  R’dams Jb (2019)
Laar, C. van de1805 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste, zilver) 
Laatsman, J.E.1826 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 
Laatsman, J.P.1828 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Homerus, klein zilver) 
Lange, F.J. de1833 (bouwkunde, 4de klas, eervolle vermelding; doorzichtkunde, 3de klas, loffelijke vermelding) 1834 (bouwkunde, 3de klas, boekwerk) 1835 (bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Lange, G.H. de1817 (handtekenen, 5de klas, prentvoorbeeld, loffelijk getuigschrift) 
Lange, Johannes Fredericus (Verm R’dam 1767-1828 D.Haag)1791 (1ste klas, 1ste ereprijs) 1792 (buitengewone ereprijs)Scheen
Ledeboer, P.J.C. (Paulus Jacob Cornelis) (Rotterdam 1807-)1817: doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschr. 1818: doorzichtkunde, 2de klas, zilver 1820: handtekenen, 7de klas, naar prent, getuigschr. 
Lehman, J.S.J. (? Johan Sebastiaan Jakob Lehmann Rotterdam 1823-1890 Rotterdam)1838 (handtekenen, groot prentbeeld, brons; bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1839 (handtekenen, prentbeeld, klein zilver; bouwkunde, 3de klas, brons) 1841 (doorzichtkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 1842 (ontleedkunde, 2de klas, klein zilver) 
Leliman, Johannes Hermanus (A’dam 1828-1910 A’dam)1844 (ornament, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, loffelijke vermelding) 1845 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1846 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver)Architect / vz. Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunst
Leyden, A. van1825 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Apollo, klein zilver) 1826 (handtekenen, 3de klas pleisterromp Venus, groot zilver) 
Linden, F.J. van der1815 (handtekenen, klein prenthoofd) 
Lingeler, J.1841 (bouwkunde, 3de klas, groot brons) 
Lingeler, J.B.1842 (bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding) 
Link, J.J.1841 (boetseren, 3de klas, klein brons) 1842 (ornament, 3de klas, groot brons) 
Lonck, G.J.1825: handtekenen, prent, bevordering pleisterklas 
Loon, J. van1833: handtekenen, 5de klas, prenthand,  getuigschr. 
Loosbroek, Johannes Petrus van (R’dam 1799-1870 Rotterdam)1816 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, zilver)Scheen / verzamelaar kunst / amateurschilder
Maas, A.C.1846 (ornament, 5de klas, getuigschrift, met bevordering) 1848 (ornament, 2de klas, accessit) 
Maassen jr., J.W.1840 (handtekenen, groot prenthoofd, getuigschr.) 1843 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 1841 (handtekenen, prentbeeld, groot brons) 1845 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver; ontleedkunde, 1ste klas, 1ste afd., groot zilver) 
Maris, J.W.1844 (bouwkunde, 3de klas, 1ste afd., groot brons) 
Maronier, P.1842 (handtekenen, groot prenthoofd, getuigschr.) 1843 (anatomie, 3de klas, groot brons) 1844 (ontleedkunde, 1ste klas, 2de afd., zilver) 
Martin, Elias Johannes St.1809 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, klein zilver; doorzichtkunde, gedenkteken) 
Maystre, Balthasar (Rotterdam ca. 1825-)1841 (boetseren, 3de klas, loffelijke vermelding) 1842 (boetseren, 3de klas, klein brons) 1843 (boetseren, 2de klas, groot brons) 1844 (boetseren, 1ste klas, klein zilver) 
Meenerbreukel, R.J. (Nijmegen 1811-1882 R’dam)1824 (handtekenen, 5de klas, prenthoofd, getuigschrift)Scheen
Meenerbreuker, J.1831 (handtekenen, prenthand, getuigschrift) 1832 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Isocrates, loffelijke vermelding met bevordering) 1834 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Silenus, groot zilver) 
Meer, J. van der1828 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 
Meijer, Gillis de (R’dam 1790-1867 Utrecht)1805: handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, kl. zilver 1807: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, accessit 1809: handtekenen, 1ste klas, naakt model, goudV. Giersbergen, R’damse Meesters (2012) / V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Meijer jr, Jacob de (R’dam 1798-1884 Rotterdam)1810 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, zilver) 1811 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp, zilver) 1814 (doorzichtkunde, 1ste klas, boek) 1816 (handtekenen, naakt, groot zilver)V. Giersbergen, R’damse Meesters (2012) / V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Meijer, J. de1819 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 1820 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Metzelaar, Johan Frederik (R’dam 1818-1897 Den Haag)1835 (handtekenen, ornament, eervolle vermelding; bouwkunde, 3de klas, brons) 1836 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1837 (bouwkunde, 1ste klas, met het lot tegen W.A. Scholten loffelijk getuigschrift; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver)Architect / Eliëns (1990) p. 188
Miechielsen / Michielsen, M.1840 (ornament, 3de klas, klein brons) 1841 (ornament, 2de klas, loffelijke vermelding) 1844 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 1846 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver) 1848 (handtekenen, 1ste klas, naaktmodel, dubbel zilver) 
Miegielsen, W.1845 (ornament, 3de klas, groot brons) 
Michielsen, Matthijs Willem Gerardus (R’dam 1824-1876 Rotterdam)1842 (handtekenen, groot prenthoofd, klein brons) 1843 (handtekenen, prentbeeld, groot brons)Scheen / lithograaf, tekenaar, steendrukker
Middendorp, B.J.1843 (boetseren, klein brons) 
Middendorp, C.J.1844 (boetseren, 2de klas, groot brons) 1845 (boetseren, 2de klas, klein zilver; ornament, 2de klas, klein zilver) 
Milders, J.J.1842 (wiskunde, groot brons) 
Mitschke, Joseph Christoph Leopold (Rotterdam 1824-)1843 (handtekenen, prenthoofd, getuigschrift) 
Monseur, D.1823 (handtekenen, 8de klas, klein prentmodel, loffelijk getuigschrift) 
Monseur, J.1814 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd) 
Montauban van Swijndregt, François (R’dam 1784-1865 Rotterdam)1799 (3de klas, pleisterhoofd Ino Leucothea, klein zilver; bouw- en doorzichtkunde, boek) 1800 (2de klas, pleisterbeeld Apolino, aanmoediging; bouw- en doorzichtkunde, zilveren passer als aanmoediging) 1801 (1ste klas, naakt model, goud)Portretschilder / Scheen / vanaf 1823 corrector Tekengenootschap / V. Giersbergen, R’damse Meesters (2012)
Montauban van Swijndregt, G.B.1837 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1838 (bouwkunde, 3de klas, brons) 1839 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1840 (ornament, 2de klas, loffelijk getuigschrift; bouwkunde, 2de klas, getuigschrift) 
Montauban van Swijndregt Fz., jr, Nicolaus (R’dam 1810 – 1846 Rotterdam)1824 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd, klein zilver) 1826 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, accessit met bevordering) 1827 (handtekenen, 1ste klas, loffelijke vermelding) 1828 (handtekenen, 1ste klas, naakt mansmodel, goud)Portret- en binnenhuisschilder /RC 12-09-1837/ prijsvraag 1836 Tekengenootschap gouden medaille en accessit
Moonen, M. (?Marinus Moonen) (Rotterdam 1833-)1848 (bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 1849 (bouwkunde, 3de klas, klein zilver) 
Moormans, Franciscus Leonardus Johannes (R’dam 1832-verm. Parijs na 1886)1848 (handtekenen, 6de klas, omtrek accessit; bouwkunde, 4de klas, accessit; doorzichtkunde, 3de klas, accessit)Scheen
Moulijn, P.M.1835 (handtekenen, prenthoofd, loffelijke vermelding met bevordering) 
Mounier, P.J.J.1818 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Venus, zilver) 
Mulder, J.A.1843 (bouwkunde, 4de klas, klein brons) 
Nagtegaal, Pieter1802 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste Niobe, getuigschrift) 1803 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Apollo, accessit met bevordering naar de naaktklas) 
Nahuys, A.P. van1832 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 
Netscher, G.J. (of Gaspar Jacobus) (Rotterdam 1792-); of Gerard Johan *1795)1810 (handtekenen, 6de klas, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1811 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, zilver)Broer van W.A. Netscher
Netscher, Willem Adrianus (R’dam 1791-1851 Antwerpen)1807: handtekenen, 6de klas, prenthoofd, getuigschr. 1811: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, accessitScheen / kunsthandelaar / broer G.J. Netscher / RC 23-10-1851
Neurdenburg, Christoffel (R’dam 1817-1906 Den Haag)1831 (handtekenen, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1839 (handtekenen, ontkleed model, goud)Binnenhuisschilder / Scheen / gaf les aan G.H. Breitner / RC 5-10-1839
Nienhaus, H.J.W.1805 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, getuigschrift 
Nievelt, B.F. van (? Barend Ferdinand van Nievelt) (Delft ca. 1819-1851 R’dam)1832 (handtekenen, 5de klas, prentvoet, getuigschrift met bevordering) 1833 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, brons)RC 13-11-1851 / trouwt in 1842 met de zus van Christoffel Neurdenburg
Nigtegael, Jan1786 (1ste klas, ereprijs, zilver) 
Noorberg, Gerrit Rogge1798 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Ulysses, klein zilver) 
Noordwijns, Nicolaas Jacobus (R’dam 1790-1872 Rotterdam)1803 (handtekenen, 5de klas, prenthoofd Homerus, klein zilver) 1805 (handtekenen, 5de klas, pleisterhoofd, verdiende lof) 1806 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, klein zilver) 1807 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp, zilver) 1811 (doorzichtkunde, 2de klas, gewone prijs)Scheen
Obreen, J.M. (Johannes Marinus) (A’dam 1810-1877 Den Haag)1829 (handtekenen, 4de klas, getuigschrift met bevordering)Leraar recht- en zeevaartkundig tekenen Koninklijk Inst. Marine Medemblik / RC 26-05-1835 / Jaarboek Mij. der Nederlandse Letterkunde 1878,  J.J. Backer Dirks, ‘Levensberigt van Johannes Marinus Obreen’, pp. 95-105
Oeffelage, P.W. (?Pieter Wilhelm) (Rotterdam 1817-)1837 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1838 (doorzichtkunde, 2de klas, getuigschrift) 1839 (ornament, 2de klas, getuigschrift; bouwkunde, 2de klas, getuigschrift)RC 29-95-1847
Oerden, T.F.1839 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., groot dubbel zilver) 
Oerder, F.1834: bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding) 1835: bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 1836: bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1837: doorzichtkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering 1838: handtekenen, groot prenthoofd, getuigschrift 
Oosterzee, Willem Joan van (R’dam 1791-1847 Rotterdam)1808: handtekenen, 6de klas, prenthoofd, getuigschr. 1810: handtekenen, 3de klas, pleisterromp Amor, zilver 1811: doorzichtkunde, 3de klas, gewone prijsKunsthandelaar
Ophemert, N. van1847 (ornament, 5de klas, accessit) 
Opzoomer, C.W. (Cornelis Wilhelmus) (R’dam 1821-1892 Oosterbeek)1835 (wiskunde, loffelijk getuigschrift)Jurist, filosoof, theoloog, broer van Hendrik en Simon Opzoomer
Opzoomer, H. (Hendrik) (Rotterdam 1809-)1823 (handtekenen, 6de klas, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1825 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Apollo, loffelijke vermelding met bevordering)Broer van C.W. en S. Opzoomer
Opzoomer, Simon (R’dam 1807-1878 Antwerpen)1819: wiskunde, 2de klas, lot tegen C. Staats 1823: doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschr. 1824: handtekenen, 1ste klas, pleisterbeeld, gr. zilverBroer van C.W. en H. Opzoomer / RC 14-04-1829 / RC 15-12-1842
Otterlo, M.J. van1847 (handtekenen, pleisterhoofd, accessit; anatomie, 3de klas, klein brons) 
Overbeek de Meijer, G. van1843 (wiskunde, 2de klas, groot brons) 
Peter, G.W.1820: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, gr. zilver 
Peter, H.J.1844 (ontleedkunde, 2de klas, groot brons) 
Peter, J.H.W.1845 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., getuigschrift) 
Pieters, V.J.1831 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Marcus Aurelius, klein zilver) 
Pijnappels, Franciscus Hermanus (R’dam 1812-1859 Rotterdam)1825 (handtekenen, 5de klas, klein pleisterhoofd Julius Cesar, brons) 1828 (handtekenen, 4de klas, loffelijke vermelding met bevordering)RC 10-08-1859
Platering, H.1823 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 
Pleisier, A.1840 (ontleedkunde, 2de klas, getuigschrift) 
Polder, J.A. van de1842 (boetseren, 4de klas, klein brons) 
Poll, W.J. van de1834 (wiskunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) 
Pot, A. van der1827 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1828 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1829 (4de klas: getuigschrift met bevordering; bouwkunde, 1ste klas, groot zilver; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1830 (3de klas, loffelijke vermelding met bevordering) 
Preij, Johannes Zacharias Simon (Praag 1749-1822 ’s-Hertogenb.)1795 (2de klas, pleisterbeeld Laocoön, groot zilver)Tekenleraar bij het Genootschap / V. Giersbergen, R’damse Meesters (2012)
Prost, P.J.  (?Petrus Johannes) (R’dam 1818-1883 Rotterdam)1835 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 
Putten, A.S. van de1843 (wiskunde, 1ste klas, klein zilver) 1844 (wiskunde, loffelijke vermelding) 
Rahms, Eberhard Cornelis (R’dam 1823-1907 Oudewater)1840 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 1842 (handtekenen, prentbeeld, groot brons; ontleedkunde, 3de klas, groot brons) 1844 (ontleedkunde, 1ste klas, 2de afd., getuigschrift) 1847 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver)Scheen / ll. van J.H. van de Laar
Reckers, Cornelis Hendrik Mari (Rotterdam 1827-)1844 (handtekenen, klein prenthoofd, loffelijke vermelding) 
Rede, H.P. van1844 (ornament, 3de klas, loffelijke vermelding; bouwkunde, 3de klas, 2de afd., klein brons) 
Reede, H.K. van1832 (handtekenen, 5de klas, prentvoet, getuigschr.) 
Reyn, J. van1842 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift) 
Rietstap W.Hz., J.B.1842 (bouwkunde, 4de klas, klein brons)Auteur bouwkundige boeken / medewerker Kunstkronijk 1861 / broer van T.M. Rietstap
Rietstap, T.M. (Thomas Marinus) (Rotterdam 1833-)1848 (bouwkunde, 4de klas, accessitBroer van J.B. Rietstap
Rijckevorsel Hzn., Abr. van (Rotterdam ca. 1781-)1805 (handtekenen, 5de klas, pleisterhoofd, vermelding) 1806 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste, zilver) 1807 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, groot zilver)trouwt in 1813 met St. Martin
Rikkers, Willem (Amsterdam 1812-1873 R’dam)1829 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Caracalla, klein zilver) 1830 (3de klas, loffelijke vermelding met bevordering)Scheen / leraar ABKTW / fotograaf
Ris, C.1839 (bouwkunde, 3de klas, getuigschrift) 1840 (wiskunde, klein brons), 1841 (ornament, 1ste klas, groot zilver; wiskunde, eervol getuigschrift) 1842 (wiskunde, opnieuw eervol getuigschrift) 
Rits, P.T.1822 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 
Ritsch / Rits, P.F.A.1823 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1825 (beschrijvende meetkunde, 1ste klas, kl. zilver) 
Robertson, A.1818 (handtekenen, 6de klas, loffelijk getuigschrift) 
Romein, T.1831 (handtekenen, ornament, loffelijk getuigschrift; bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver; wiskunde, 1ste klas, lot tegen P. Jongeneel, eervolle vermelding) 1832 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver; doorzichtkunde, 1e klas, groot zilver; wiskunde, 1ste klas, klein zilver) 
Roode, Nicolaas Johannus Wilhelmus de  (Voorburg 1814-1884 D. Haag)1830 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Germanicus, groot zilver; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1831 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, accessit met getuigschr.; doorzichtk., 2de klas, eervolle vermelding met bevordering) 1832 (handtekenen, 1ste klas, naakt mansmodel, dubbel zilver)Scheen / portretschilder
Roosing, P.1821 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, groot zilver) 1822 (handtekenen, 1ste klas, naaktmodel, goud) 
Roosing, Pieter (R’dam 1794-1839 Rotterdam)1809 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift)RC 11-07-1826 / graveur / V.d. Aa, Biographisch Woordenboek, p. 465 / R’dams Jb (1998) / V. Giersbergen,  R’damse Meesters (2012) / RC 27-05-1826 / RC 23-02-1837 / RC 13-09-1831 / RC 14-05-1839 / RC 30-11-1839
Roosing jr., Willem (Rotterdam 1787-)1806 (doorzichtkunde, 1ste prijs) 1809 (doorzichtkunde, gedenkteken)Zn van Willem Roosing (Breukelen 1755-1840 Rotterdam) / drukker
Rozenraad, J.M.P.1839 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 
Rueb Chrz., Adolf Stefanus (Rotterdam 1806-)1820 (meetkunde, klein zilver) 
Ruichaver, M.J. (?Martinus Jan) (R’dam 1805-1848 Rotterdam)1819 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Meleager, klein zilver) 1820 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp, middelste zilveren medaille)Stadsheel- en vroedmeester / RC 15-02-1848
Ruysenberg, Frans1803 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste Venus, zilver) 
Sauerbier, J.C.1817 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Adonis, zilver) 1821 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud, lot tegen J. Kouwenhoven)Eliëns (1990) p. 196 / RC 03-05-1851 wereldtt. Londen
Savoyen, J.W. van (Isaac Wouter) (Rotterdam 1802-1890 R’dam)1816 (handtekenen, 5de klas, groot prenthoofd, getuigschrift)RN 19-04-1890
Schakers, H.B. (Hermanus Bartholomeus) (Rotterdam 1829-)1846 (bouwkunde, getuigschrift, met bevordering) 1847 (ornament, 4de klas, accessit) 1848 (ornament, 3de klas, accessit; bouwkunde, 2de klas, 1ste afd., klein zilver) 
Scheepes, W.H.1836 (handtekenen, ornament, getuigschrift) 
Schell, Andries sr.  (Rotterdam 1783–1847 R’dam)1801 (handtekenen, 4de klas, prenttekening vrouwenhoofd, klein zilver) 1802 (handtekenen, 3de klas, pleisterbuste Niobe, zilver; bouw- en doorzichtkunde, passer) 1803 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Apollo, groot zilver; bouw- en doorzichtkunde, loffelijk getuigschrift) 1804 (handtekenen, naakt mansmodel, goud)Scheen / rijtuigschilder / RC 17-06-1820 / RC 05-01-1828 / RC 06-07-1841 / RC 05-10-1820
Schell Az., Andries (R’dam 1827–1881 Den Haag)1845 (bouwkunde, 3de klas, getuigschrift) 1847 (boetseren, 2de klas, loffelijke melding) 1848 (boetseren, 2de klas, loffelijke vermelding)Steenhouwer / NRC 22-04-1858 / NRC 25-12-1858
Schellings, Jb.1805 (doorzichtkunde, werktuigkundig instrument) 
Schenk, J.1832 (handtekenen, 6de klas, ornament, eervolle vermelding) 
Scherpenhuisen, Philippus Christiaan (R’dam 1784-1852 Rotterdam)1800: handtekenen, 4de klas, prentvoet, getuigschr. 1803: handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, kl. zilver 1804: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, groot zilver 1806: handtekenen, 1ste klas, naakt model, goudBlikslager /lampenmaker / RC 01-05-1847
Schintzel, Hendrik Nicolaas David (R’dam 1799-1855 Rotterdam)1814R.Jb. 1914 / RC 26-11-1835
Schipper, R.1847 (bouwkunde, 4de klas, 1ste afd., groot brons) 
Schmidt, F.1840 (handtekenen, groot prenthoofd, klein brons) 
Schmidt, H.1847 (ornament, 4de klas, brons) 1848 (handtekenen, 6de klas, omtrek, getuigschrift) 1849 (ornament, klein zilver) 
Schmidt, Willem Hendrik (Rotterdam 1809-1849 Delft)1822 (3de klas, romp Antinoös, middelste zilveren medaille) 1826 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Germanicus, dubbel zilver) 1827 (1e klas, naakt mansmodel, gouden medaille)V. Giersbergen, Willem Hendrik Schmidt (2009)
Schmidt Bouwmeester, Johan (Rotterdam 1825-)1842 (wiskunde, 2de klas, klein brons) 1843 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 1844 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver; wiskunde, klein zilver) 1845 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver; wiskunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) 1846 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loffelijke vermelding)Architect / lid Mij. Tot Bevordering der Bouwkunst /RC 27-06-1857 / RC 24-04-1857 / RC 01-06-1865 / 1851 leraar ABKTW / trouwt in 1853 G.C. de Meijer, dr. van Jacob de Meijer  
Schmidt Crans, Johan Michaël (R’dam 1830-1907 Den Haag)1845 (ontleedkunde, 1ste klas, 2de afd., eervolle vermelding) 1846 (handtekenen, pleisterbeeld, getuigschrift met bevordering; ontleedkunde, 1ste klas, klein zilver) 1847 (naakt mansmodel, groot dubbel zilver; anatomie, 1ste klas, groot zilver)1845-1849 les van J.H. van de Laar / Scheen / leraar Academie BK in Den Haag
Schölgens, Josephus Adrianus (ca. 1825-1869 Rotterdam)1844 (ornament, 4de klas, 2de afd., getuigschrift met bevordering)Broer van W.H. Schölgens  
Schölgens, Wilhelmus Hendricus (ca. 1824-1879 Rotterdam)1844 (ornament, 3de klas, groot brons) 1845 (ornament, 2de klas, getuigschrift)Broer van J.A. Schölgens / NRC 20-03-1864 / NRC 23-02-1868
Schoenmaker, J.1814 (doorzichtkunde, 2de klas) 1815 (doorzichtkunde, 1ste klas) 
Scholten, H.1821 (handtekenen, 6de klas, prentmodel, loffelijk getuigschrift)Scheen / lithograaf
Scholten, Willem Antonie (R’dam 1818-1861 Rotterdam)1833 (handtekenen, 3de klas, pleisterhoofd Niobe, klein zilver) 1834 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Silenus, bevorderd naar de naaktklas; wiskunde, 1ste klas, klein zilver) 1836 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1837 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1838 (handtekenen, pleisterbeeld, getuigschrift) 
Schutze van Houten, Christiaan Godfried (R’dam 1807 – 1869 Rotterdam)1820 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, klein zilver)Etser / Scheen / 1843-1851 bestuurslid Teekengenootschap
Sensen, C.1849 (ornament, 3de klas, groot brons) 
Siebes, G.1811 (bouwkunde, 3de klas, gewone prijs) 
Sijp, Gerardus van der (Wamel ca. 1809-1888 R’dam)1832 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1833 (bouwkunde, 2de klas, eervolle vermelding) 
Slier, B.J.1823 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Hercules, klein zilver) 1824 (handtekenen, 2de klas, pleisterromp, zilver) 
Snoek, Jeremias Michael1788: 4de klas, 4de ereprijs; ‘aan den Jood’ Snoek 
Soetermeer, Marie Cornelis Johannis (R’dam 1821-1857 Den Haag)1840 (handtekenen, groot prenthoofd, getuigschr.) 1841 (handtekenen, prentbeeld, loffelijke  verm.) 1842 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 1843 (anatomie, 2de klas, klein zilver) 1844 (ontleedkunde, 1ste klas, 1ste afd., groot zilver; doorzichtkunde, 3de klas, groot brons)Scheen
Somer, David Jacob Cornelis (R’dam 1824-1876 Rotterdam)1838 (handtekenen, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift)RC 11-04-1855
Soudijn, Johannes Adrianus (R’dam 1833-1853 Rotterdam)1849 (bouwkunde, 2de klas, 2de afd., accessit) 
Specht Grijp, H.1846 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift, met bevordering) 
Spek Obreen, H.A. van der1825 (doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift)RN 08-07-1882 / RC 17-09-1839 / RC 04-05-1861
Spoel, Jakob (R’dam 1820 – 1868 Rotterdam)1838 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 1839 (handtekenen, pleisterromp, groot zilver) 1840 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver; ontleedkunde, 1ste klas, groot zilver) 1841 (handtekenen, levend naakt, dubbel gr. zilver)Portretschilder / docent handtekenen Academie 1852 / Scheen
Sprong, G. van der1823 (doorzichtkunde; 2de klas, klein zilver) 
Spuibroek, S.1842 (ornament, 3de klas, loffelijke vermelding) 
Spuybroek, J.1843 (ornament, 3de klas, groot brons) 
Staats, Cd.1818 (doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschr.) 1819 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 1820 (bouwkunde, 1ste klas, middelgr. zilveren medaille) 1821 (wiskunde, 1ste klas zilver) 1822 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1823 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, loffelijke vermelding) 
Stigt Thans, Jan van (R’dam ca. 1832-1873 R’dam)  1846 (bouwkundig ornament, getuigschrift, met bevordering) 
Stoeller, C.1845 (boetseren, 3de klas, groot brons) 
Stoeller Wz., Jacobus Christoffel (Rotterdam ca. 1826-)1841 (boetseren, 3de klas, loffelijke vermelding) 1844 (boetseren, 3de klas, klein brons; ornament, 2de klas, loffelijke vermelding) 1846 (boetseren, 2de klas, groot brons)NRC 30-12-1851 / Eliëns (1990) p. 200 / NRC 02-01-1868
Swieten, Jacob van1802 (handtekenen, 4de klas, prentvoet, getuigschr.) 
Tabink, A. (Adrianus Tabink) (R’dam ca. 1831–1876 R’dam)1845 (ornament, 4de klas, loffelijke vermelding)NRC 21-08-1860
Tak, J. van der1846 (handtekenen, klein prenthoofd, 1ste afd., getuigschrift)Eliëns (1990) p. 201
Tas Lz., J. van der1846 (ornament, 4de klas, getuigschrift met bevordering) 1847 (ornament, 3de klas, groot brons)Eliëns (1990) p. 201
Tavenraat, Johannes (R’dam 1809 – 1881 Rotterdam)1826 (handtekenen, pleisterhoofd Hercules, klein zilver) 1827 (handtekenen, 3de klas, pleister Silene, groot zilver) 1828 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Silene, dubbel zilver)R. de Leeuw, Johannes Tavenraat (1981) / V. Giersbergen, Op zoek naar werk (2018)
Teljer, Hendrik (R’dam 1791-1812 Rotterdam)1805 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, klein zilver) 
Teljer, Jan1804: handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, kl. zilver 1805: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Amor, groot zilver 1808: handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud; bouwkunde, werktuigkundig instrument 
Teljer, C. (Casper) (Rotterdam 1803-)1821 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver)Zoon van Nicolaas Teljer?
Teljer, Nicolaas1791 (handtekenen, 3de klas, 3de ereprijs, met het lot tegen Hendr. Dekker)Vader van Casper Teljer?
Termaten, Willem (? Rotterdam 1892-)1810 (bouwkunde, 3de klas, prijs) 
Thans, Willem M. (Rotterdam 1816-na 1853)1840 (handtekenen, pleisterromp, groot zilver; ontleedkunde, 2de klas, klein zilver) 1841 (doorzichtkunde, 3de klas, klein brons)Kaarslichtschilder / Scheen / Immerzeel
Thomas, C.1845 (bouwkunde, 4de klas, getuigschrift) 
Tierens, Abraham1808 (handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd Meleager, klein zilver) 1809 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, zilver) 1810 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Prometheus, groot zilver) 
Timmerman, W. de1841 (handtekenen, pleisterhoofd, klein zilver) 
Timmers, B.1839 (ornament, 2de klas, klein zilver) 
Timmers, P.1838 (handtekenen, 2de klas, ornament, eervolle vermelding) 1840 (ornament, 1ste klas, groot zilver; bouwkunde, 4de klas, klein brons) 
Timmers, W.1839 (ornament, 2de klas, eervolle vermelding) 
Tol, Jan van1805: handtekenen, 6de klas, prenthoofd, getuigschr. 
Tollenaar, F.1836 ((handtekenen, prenthoofd, getuigschrift met bevordering) 1838 (doorzichtkunde, 3de klas, eervolle verm.) 
Tollenaar, J.H. (?Johannes Hendrikus) (Den Haag ca. 1816-1853 R’dam)1833 (wiskunde, 2de klas, getuigschrift) 1834 (handtekenen, prentvoet, onderscheidende vermelding) 1835 (handtekenen, pleisterhoofd Marcus Aurelius, klein zilver; bouwkunde, 4de klas, getuigschrift; doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 
Tongeren, E. van1831 (doorzichtkunde, 3de klas, eervolle vermelding met bevordering) 
Top, W.1848 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., accessit) 
Torley, Jan Hendrik1808 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1809 (bouwkunde, gedenkteken) 1811 (bouwkunde, 2de klas, gewone prijs) 
Traa, W. / M. van1819 (wiskunde, 1ste klas, boek) 1822 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Trouselot, T.I.P. / F.J.P.1832 (handtekenen, 4de klas, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1833 (handtekenen, 6de klas, ornament, loffelijk getuigschrift)NRC 28-07-1849
Tulling, Willem Eliza (Rotterdam 1816-)1840 (handtekenen, pleisterhoofd, getuigschrift; boetseren, 2de klas, groot brons) 1841 (handtekenen, pleisterromp, groot zilver; boetseren, 1ste klas, zilver) 1842 (handtekenen, pleisterbeeld, groot zilver; boetseren, 1ste klas, klein zilver) 
Uytenbroeck Drost, R.1825: handtekenen, prent, bevordering pleisterklas 1826: doorzichtkunde, 3de klas, brons 1827: bouwkunde, 3de klas, brons; meetkunde, 2de klas, getuigschrift 1829: bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver 1830: doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver; wiskunde, klein zilver 1833: bouwkunde, 1ste klas, groot zilver; wiskunde, buitengewoon getuigschrift 
Val, Augustinus1783 (2de klas, 2de ereprijs, zilver) 
Valk, Cornelis1803 (handtekenen, 5de klas, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Valk, J.1836 (bouwkunde, 4de klas, loffelijk getuigschrift) 1837 (bouwkunde, 3de klas, brons) 1838 (2de klas, ornament, eervolle vermelding; bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 3de klas, brons) 1839 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., getuigschrift) 1840 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 
Valkenier, Gabriël1791 (handtekenen, 2de klas, 2de ereprijs) 
Veekmans, Johannes Andreas (Rotterdam 1806-)1823 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 
Veenendaal, J.H. van1846 (wiskunde, 2de klas, groot brons) 1847 (wiskunde, 1ste klas, klein zilver) 
Velthuysen, P.A.1843 (ornament, 4de klas, 2de afd., getuigschrift) 
Velthuyzen, M.1845 (ornament, 4de klas, loffelijke vermelding) 1846 (ornament, 3de klas, groot brons) 1848 (ornament klein zilver 2de klas) 
Verbeek, J.1839 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Verburgh, Cornelis Gerrit (R’dam 1802 – 1879 Rotterdam)1816 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, accessit) 1817 (doorzichtkunde, 2de klas, zilver) 1819 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud; wiskunde, lot tegen M. van Traa) 1820 (doorzichtkunde, 1ste klas, middelgr. zilveren medaille) 1824 (bouwkunde 2de klas loffelijke vermelding)Landschapschilder; onderwijzer ornament academie 1851 / Scheen
Verhagen, P.1840 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift) 
Verheul, D.1846 (doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 
Verheyde, H.A.1848 (ornament, 4de klas, 2de afd., getuigschrift) 
Verhoeff, Johannis Cornelis1810 (bouwkunde, 2de klas, prijs; doorzichtkunde, 3de klas, prijs) 
Verkade, E.G.1814 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld) 1817 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Torso, zilver) 1819 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, groot zilver) 
Verlagen, J.C.1846 (ornament, 4de klas, getuigschrift, met bevordering) 
Verloove, Cornelis Johannes (R’dam 1831-na 1876 R’dam)1846 (handtekenen, omtrek, getuigschrift) 
Vermeulen, C.W.1847 (ornament, 4de klas, accessit) 
Vermeulen, D.A.C.G.1811 (handtekenen, 6de klas, groot prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 
Vermeijs, C.1843: ornament, 4de klas, 1ste afd., brons; bouwkunde, 4de klas, getuigschrift 1844: ornament, 3de klas, getuigschrift; bouwkunde, 3de klas, 1ste afd., getuigschrift 1845: bouwkunde, 3de klas, groot brons 1846: bouwkunde, getuigschrift, met bevordering 1847: bouwkunde, 1ste klas, groot zilver 1848: bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loffelijke verm. 
Verouden, Jacobus Franciscus (R’dam 1819-1890 R’dam)1838 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 1840 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1841 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver) 1842 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, getuigschrift) 1843 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1844 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., dubbel gr. Zilver) 
Versnel, Angelus (Engel) (R’dam 1767-1852 R’dam)1792 (buitengewone ereprijs)Beeldhouwer / Scheen / Immerzeel / RC 20-03-1828 / RC 01-05-1830 / Eliëns (1990) p. 203
Versnel, Joannes Sebastianus (R’dam 1798-1843 Rotterdam)1815 (handtekenen, pleisterromp) 1821 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver)Scheen /zoon van Angelus Versnel /broer van Jacobus Seb. Versnel
Versnel, J.P.1835 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver)RC 02-05-1838
Versnel, Jacobus Sebastianus (R’dam 1811-1871 Rotterdam)1832 (bouwkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering; doorzichtkunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1834 (bouwkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding) 1835 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke vermelding; bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1837 (doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijke verm. ) 1839 (boetseren, klein zilver) 1840 (handtekenen, pleisterbeeld, getuigschrift; (boetseren, 1ste klas, getuigschrift) 1842 (handtekenen, naakt model, dubbel gr. zilver)Zoon van Angelus Versnel, broer van Joannes Seb. Versnel / steenhouwer / beeldhouwer / NRC 03-05-1851 / RC 22-08-1861 / Eliëns (1990) p. 203
Verwey, Johannes Lodewijk (R’dam 1783-1864 Rotterdam)1800 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Apolino, aanmoediging; bouw- en doorzichtkunde, boek ) 1802 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud) 
Veth Jz., B.1824 (bouwkunde, 1ste klas, middelste zilveren medaille; doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 1825 (doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Vilvoije, H.1849 (handtekenen, ornament, 3de klas, accessit) 
Vis, J. van der1830 (bouwkunde, 2de klas, klein zilver) 
Visser, J. (de)1840 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift) 1842 (bouwkunde, 4de klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 
Vlierboom, J.1838 (handtekenen, prentbeeld, klein zilver; ontleedkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 
Vlijmen, G.K. van1849 (anatomie, 3de klas, loffelijke vermelding) 
Vollenhoven, C.W. van1821 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 1822 (wiskunde, 1ste klas, getuigschrift, lot tegen D.J.F. Bogaers) 
Voorts Hesseling, H.P. van1800 (bouw- en doorzichtkunde; boek) 
Vormer, J.J.1849 (ornament, 4de klas, klein brons) 
Vorstman, J.G.1847 (wiskunde, 2de klas, groot brons) 
Vredenburg, W.1831 (bouwkunde, 4de klas, eervolle vermelding met bevordering) 
Vreeswijk, Adrianus Aegidius Samuel van (R’dam 1822-1890 Rotterdam)1841 (boetseren, groot brons)Eliëns (1990) p. 205
Vries, Dirk Hendrik de (Rotterdam 1776)1799 (2de klas, pleisterromp Amour antique, aanmoediging) 1800 (1ste klas, naakt model, goud) 
Wageninge, Pieter Johannes van (Rotterdam 1829- ?1872)1844 (handtekenen, klein prenthoofd, getuigschrift en exemplaar van klein prenthoofd)Overleden op Nederlands fregatschip Maibit
Wassenberg, A.1806 (handtekenen, 6de klas, prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 
Weitze, Johan Lodewijk Fredrik (Rotterdam 1824-)1844 (bouwkunde, 3de klas, 2de afd., loffelijke vermelding) 
Welle, David (Rotterdam 1772-1848 Rotterdam)1792 (1ste klas, 1ste ereprijs) 1797 (1ste klas, levend naakt, goud)Scheen / zn. van B. Welle / huisschilder / lithograaf /RC 07-05-1818 /RC 12-09-1820 / RC 09-09-1826 / RC 12-09-1829 / RC 14-09-1830 / RC 25-09-1834 / RC 18-09-1845
Wels, Cornelis Pieter (Rotterdam 1826-)1844 (boetseren, 3de klas, getuigschrift; ornament, 4de klas, 1ste afd., getuigschrift) 1845 (handtekenen, ornament, 3de klas, getuigschr.) 1847 (boetseren, 3de klas, klein brons; ornament, 2de klas, klein zilver) 1848 (boetseren, 1ste klas, loffelijke melding) 
Welsenius, A.1849 (handtekenen, klein prenthoofd, accessit) 
Wenteler, Andries (Rotterdam 1824-)1840 (bouwkunde, 3de klas, groot brons) 1841 (bouwkunde, 2de klas, loffelijke vermelding; doorzichtkunde, 3de klas, loffelijk getuigschrift met bevordering) 1843 (ornament, 3de klas, klein zilver) 
Wiel, Pieter Nicolaas van de (R’dam ca 1826-1874 R’dam)1840 (ornament, 3de klas, getuigschrift) 1844 (ornament, 2de klas, getuigschrift) 
Wiel, Evert van der (Rotterdam 1805-)1822 (doorzichtkunde, 3de klas, getuigschrift)Broer van J.R. van der Wiel
Wiel, J. van der1832 (wiskunde, 2de klas, loffelijk getuigschrift) 
Wiel Jz., Jan Rutger van der (Rotterdam 1818-)1836 (bouwkunde, 3de klas, brons) 1837 (handtekenen, ornament, brons) 1838 (2de klas, ornament, klein zilver; doorzichtkunde, 2de klas, klein zilver) 1839 (ornament, 1ste klas, groot zilver)Broer van E. van der Wiel
Wiele, J. v.d.1819 (bouwkunde, 1ste klas, zilver) 
Wijk, Adrianus Paulus van (R’dam 1789-1816 R’dam)1806 (handtekenen, 7de klas, klein prenthoofd, loffelijk getuigschrift) 1808 (doorzichtkunde, werktuigkundig instrument) 1810 (handtekenen, 3de klas, pleisterromp Amor, lot tegen W.J. van Oosterzee; doorzichtkunde, 1ste klas, prijs) 1814 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld) 
Wijmans Ligtenberg, H.1828 (doorzichtkunde, 3de klas, brons) 
Wijngaardt, J. van1833 (doorzichtkunde, 3de klas, loffelijke verm.) 
Wijthoff, M.1842 (handtekenen, klein prenthoofd, 2de afd., getuigschrift) 
Wilde, A. van der1846 (bouwkunde, 2de klas, zilver) 1847 (doorzichtkunde, 3de klas, groot brons) 1848 (bouwkunde, 1ste klas, 2de afd., groot zilver; doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1849 (bouwkunde, 1ste klas, 1ste afd., groot dubbel zilver; doorzichtkunde, buitengewone klas, groot dubbel zilver) 
Wilde, J.F. van der1838 (bouwkunde, 1ste klas, groot zilver) 1840 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1841 (doorzichtkunde, 1ste klas, 1ste afd., dubbel gr. zilver) 
Wingerde(n), Hendrikus van1808: handtekenen, 5de klas, prentbeeld, kl. zilver 1810: handtekenen, 4de klas, pleisterhoofd, zilver 1811: handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld, gr. zilverScheen
Wit van der Hoop, Adriaan L. de (R’dam 1807-1871 Rotterdam)1822 (handtekenen, 6de klas, groot prenthoofd, getuigschrift) 
Wit(t)kamp, Johan Bernard (Riesenbeck 1820-1885 A’werpen)1838 (handtekenen, pleisterromp, 1ste klas, groot zilver; ontleedkunde voor de schilder, klein zilver) 1839 (pleisterbeeld, groot zilver; ontleedkunde voor de schilder, 1ste klas, groot zilver; doorzichtkunde, 2de klas, getuigschrift) 1840 (handtekenen, naakt model, getuigschrift; doorzichtkunde, 1ste klas, loffelijk getuigschrift)Scheen / V. Giersbergen, Schmidt (2009)
Woel, Pieter van der ‘ (Rotterdam 1790-)1806 (handtekenen, 2de klas, pleisterbeeld Antinous, accessit; doorzichtkunde, 2de prijs, met het lot tegen Wm. Roosing jr.) 1807 (handtekenen, 1ste klas, naakt model, goud; bouw- en doorzichtkunde, 1ste klas, werktuigkundig instrument) 
Wolff, J.J.1839 (handtekenen, pleisterhoofd, getuigschrift; boetseren, klein zilver) 1840 (boetseren, 1ste klas, zilver) 1841 (boetseren, loffelijk getuigschrift)Eliëns (1990) p. 107
Wolff, W.1839 (ornament, 3de klas, loffelijk getuigschrift) 
Woudenberg, A.1839 (doorzichtkunde, 1ste klas, groot zilver) 1841 (ornament, 2de klas, klein zilver) 
Woudenberg, J.M.1841(bouwkunde, 4de klas, loffelijke vermelding) 
Ysselstein, Barend Paulus van (Rotterdam 1823-)1839 (handtekenen, groot prenthoofd, brons) 1840 (ontleedkunde, 3de klas, getuigschrift) 1841 (handtekenen, prentbeeld, loffelijke verm.) 
Zaanen, J.J. van1847 (bouwkunde, 4de klas, 2de afd., klein brons) 1848 (ornament, 4de klas, 1ste afd., klein brons) 
Zom, A.1845 (ornament, 4de klas, klein brons) 
Zom, G.1846 (ornament, 3de klas, getuigschrift, met bevordering naar hogere klas) 
Zwijndregt, J. van1806 (handtekenen, 5de klas, prentbeeld, klein zilver) 
Bron: Rotterdamsche Courant (RC) 1786-1847 en Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) 1848-1849.

_____________________________________________________________________________________________

De namen van de prijswinnaars werden nagenoeg elk jaar gepubliceerd in de Rotterdamsche Courant (RC) en vanaf 1848 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Slechts de volgende jaargangen konden worden geraadpleegd: 14-11-1783, 6-4-1786, 1-4-1788, 7-4-1791, 7-4-1793, 9-4-1795, 5-4-1796, 17-4-1798, 11-4-1799, 10-4-1800, 23-4-1801, 17-4-1802, 7-4-1803, 2-10-1804, 4-5-1805, 22-4-1806, 16-4-1807, 12-4-1808, 27-4-1809, 19-4-1810, 30-4-1811, 28-4-1814, 4-5-1815, 2-5-1816, 1-5-1817, 30-4-1818, 1-5-1819, 27-4-1820, 19-4-1821, 30-4-1822, 11-9-1823, 13-5-1824, 23-4-1825, 18-4-1826, 12-4-1827, 24-4-1828, 9-5-1829, 6-4-1830, 19-4-1831, 19-4-1832, 25-4-1833, 24-4-1834, 30-4-1835, 28-4-1836, 20-4-1837, 6-10-1838, 5-10-1839, 27-10-1840, 28-9-1841, 20-9-1842, 26-9-1843, 1-10-1844, 30-9-1845, 22-9-1846, 28-9-1847 en NRC 6-7-1848, NRC 3-10-1849.

Wilma van Giersbergen 2017, bijgewerkt 2021