Recentelijk verscheen een artikel van de hand van Wilma van Giersbergen in het tijdschrift van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: De invloed van de Antwerpse kunstacademie op de Rotterdamse historieschilders van 1830, in: HistoriANT, Jaarboek voor Antwerpse Geschiedenis 8 (Antwerpen 2020), pp 71-99.

J.H van de Laar is een belangrijke protagonist in dit boeiende – rijk geïllustreerde – verhaal.