De Stichting stimuleert diverse publicaties waarin de kunstenaarsfamilies Hauck-Bakker-Van de Laar een rol spelen. Een belangrijke publicatie is het — grotendeels door de Stichting gefinancierde — boek van Wilma van Giersbergen over genoemde kunstenaarsfamilies. 

Hier een overzicht van de belangrijkste publicaties, waaraan de Stichting al dan niet heeft meegewerkt: