De Stichting is een vermogensfonds: deze verwerft geen geld of goederen. Constantijn Bakker, mede-oprichter van de Stichting, is momenteel – nagenoeg – de enige persoon die de Stichting financieel steunt. De schenkingen wordt gebruikt om kleine onkosten van bestuursleden te vergoeden.

Onder de titel Op zoek naar werk heeft Wilma van Giersbergen een boek geschreven over de kunstenaars Hauck-Bakker-Van de Laar. Dit is een belangrijk naslagwerk, zie Wilma Van Giersbergen: Op zoek naar werk. In 2017-2018 werd een groot bedrag besteed om financiering van dit boek mogelijk te maken, dat in 2018 uitkwam bij uitgeverij Ad Donker. Zie Beleidsplan.