Lezingen

Wilma van Giersbergen is beschikbaar voor het geven van lezingen, waarbij wordt ingezoomd op deelaspecten van het boek, zoals de ateliernalatenschap van A.C. Hauck, een 18e eeuwse schilder die in Mannheim wordt geboren en via Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Leiden eindigt in Rotterdam. Een avontuurlijk levensverhaal van een kunstenaar die een fascinerende verzameling van 18e eeuwse informele en charmante tekeningen heeft nagelaten.

Uitreiking van het boek “Op zoek naar werk” door Wilma van Giersbergen aan Ivan Derycke, secretaris van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, op 4 juni 2019.

In 2019 heeft Wilma van Giersbergen een lezing over aspecten van het boek gehouden voor de leden van Rotary Delft. Bij het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis heeft zij gesproken over de invloed van de Antwerpse Kunstacademie op een aantal Rotterdamse kunstenaars in 1830. Tenslotte sprak zij in datzelfde jaar bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht over het 19e eeuwse tekenonderwijs bij het Dordtse ‘Pictura’ en het Rotterdamse ‘Hierdoor tot Hooger’.

In maart 2020 werden de lezingen van Wilma stopgezet. Sindsdien heeft zij veel onderzoek gedaan naar diverse Rotterdamse kunstenaars, waaronder ook leden van de familie Bakker en Van de Laar. Het resultaat daarvan zal in de toekomst ongetwijfeld leiden tot nieuwe publicaties en lezingen.

Aanvragen voor een lezing van Wilma van Giersbergen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Stichting: info@cornelisbakkerfoundation.eu