In 2014 heeft de Stichting bestuurslid Wilma van Giersbergen uitgenodigd tot het schrijven van een boek over de kunstenaarsfamilies Hauck, Bakker en Van de Laar, 1770-1920. Zij heeft over dit onderwerp een zeer interessant boek gemaakt, dat op 7 september 2018 – onder grote belangstelling — feestelijk werd gepresenteerd bij uitgeverij Ad Donker te Rotterdam.

Deze publicatie, Wilma van Giersbergen: Op zoek naar werk, werd grotendeels gefinancierd door de Stichting Cornelis-Bakker-Collectie. Echter, ook de Rotterdamse Stichting Bevordering van Volkskracht en de Erasmusstichting Rotterdam hebben aan de financiering daarvan bijgedragen.

Vanaf 2017 wordt door de bestuursleden van de Stichting gewerkt aan kleinere publicaties. Ieder jaar verschijnen er een of meerdere publicaties, zie bij Boeken en Tijdschriften specifiek en Online Specifiek. De lopende projecten worden vermeld in Publicaties in voorbereiding. De Stichting stimuleert deze initiatieven, ook in financiële zin, bijvoorbeeld door de kosten van fotomateriaal te vergoeden.

Naast genoemde publicaties, zal – zodra corona is uitgewoed – worden gewerkt aan de voorbereiding van een tentoonstelling over Rotterdamse decoratie kunstenaars, waaronder ook die van de families Hauck, Bakker en Van de Laar. Deze tentoonstelling zal worden georganiseerd naar aanleiding van het in 2020 verschenen proefschrift van Hans van Herwijnen over de Rotterdamse decoratie kunstenaar Willem Adrianus Fabri. Meer over deze publicatie bij: Boeken en Tijdschriften Algemeen.