Naast het stimuleren van diverse publicaties, bevordert de Stichting lezingen, tentoonstellingen en onderzoek inzake de kunstenaarsfamilies Hauck-Bakker-Van de Laar. Na de publicatie van haar boek ‘Op zoek naar werk’ is Wilma van Giersbergen actief met het geven van lezingen, waarbij een of meerdere aspecten van dit boek worden verdiept.

Helaas zijn een aantal activiteiten sinds maart 2020 stilgelegd. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het aanbieden van online lezingen. Onderzoek en catalogisering zijn met grote voortvarendheid voortgezet.

Hierbij enige details over de activiteiten van de Stichting:

 • Lezingen
  Lezingen Wilma van Giersbergen is beschikbaar voor het geven van lezingen, waarbij wordt ingezoomd op deelaspecten van het boek, zoals de ateliernalatenschap van A.C. Hauck, een 18e eeuwse schilder […]
 • Onderzoek
  De afgelopen jaren hebben enige bestuursleden, met name Wilma van Giersbergen en Constantijn Bakker, veel tijd besteed aan het doen van onderzoek (op internet, alsmede in archieven en musea) […]
 • Tentoonstellingen
  In de toekomst hoopt de Stichting te kunnen meewerken aan een tentoonstelling onder leiding van Hans van Herwijnen over decoratiekunst. Of deze expositie daadwerkelijk kan plaatsvinden is afhankelijk van […]
 • Publicaties in voorbereiding
  In 2021 zijn (nog) niet veel publicaties bekend die door bestuursleden worden voorbereid. Constantijn Bakker heeft de volgende publicatie voor het jaar 2022 aangemeld: De sociaal liberale vakbondsman Jacobus […]