Ieder jaar wordt door de penningmeester een financieel verslag opgemaakt dat tijdens de jaarvergadering van de Stichting ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd. Sinds 2013 worden deze financiële verslagen, na goedkeuring door het bestuur, gepubliceerd op deze website.

Hieronder staan de financiële overzichten per jaar.

Druk op het jaartal om het financieel verslag van dat jaar te downloaden