De afgelopen jaren hebben enige bestuursleden, met name Wilma van Giersbergen en Constantijn Bakker, veel tijd besteed aan het doen van onderzoek (op internet, alsmede in archieven en musea) naar de volgende onderwerpen:

  • De portretschilders A.C. Hauck (1742-1801), zijn vader J.J. Hauck (±1694-±1765) en drie broers: F.L. Hauck (1718-1801), J.P.F. Hauck (1723-1794) en P.E. Hauck (1735-1784).
  • Het tekenonderwijs in Antwerpen (waar J.H. van de Laar en Aren Bakker een deel van hun opleiding hebben genoten).
  • Het kunstklimaat in Rotterdam aan het eind van de achttiende eeuw.
  • De romantische schilderkunst van Jan Hendrik van de Laar (1807-1874).
  • De decoratieschilder Frans Bakker (1871-1944).

De historieschilder Jan Hendrik van de Laar heeft een fotoalbum nagelaten met een groot aantal portretfoto’s van collega kunstschilders. Wilma van Giersbergen heeft een artikel over dit netwerk van kunstenaars geschreven dat eind 2019 werd gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje. Eind 2020 publiceerde zij in datzelfde jaarboekje een artikel over Keetje van de Laar, de dochter van de historieschilder.

In 2020 verscheen een geheel ander soort artikel van de hand van Wilma van Giersbergen in het tijdschrift van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: ‘De uitstraling van de Antwerpse Kunstacademie op de Rotterdamse historieschilders van 1830’. J.H. van de Laar is een belangrijke protagonist in dit boeiende – rijk geïllustreerde – verhaal.

Hans van Herwijnen heeft zijn proefschrift over de Rotterdamse decoratieschilder Willem Adrianus Fabri inmiddels afgerond. Daarin wordt enige aandacht besteed aan het decoratieatelier Van de Laar-Bakker.

Najaar 2021 zal Constantijn Bakker beginnen met een onderzoek naar Jacobus (‘Koos’) Bakker (1875-1950) die voor het behoud van de ateliernalatenschap gezorgd heeft. Een belangrijk deel van diens archief wordt bewaard bij het IISG te Amsterdam

Vanaf september 2019 is Constantijn Bakker begonnen met de catalogisering van de tekeningen die tot de ateliernalatenschap behoren. In oktober van dat jaar kreeg hij hulp van Wilma van Giersbergen. Eind 2021 (als corona dat toelaat) zal deze catalogisering, samen met Wilma van Giersbergen, worden voortgezet.