Norbert Jung heeft in 2020 te Heilbronn een brochure uitgegeven, getiteld ‘Johann Peter Friedrich Hauck, eine Spurensuche’. Deze brochure geeft een beeld van het werkzame leven van J.P.F. Hauck in Heilbronn. Tevens omvat het een overzicht van een belangrijk deel van het oeuvre van deze kunstschilder.

Lees meer ……