Hendrik Bakker

H. Bakker [1843-1893]

Decoratieschilder Hendrik Bakker (1843-1893) was zoon van Franciscus Pieter Bakker en Johanna Bernadina van de Laar. Hij heeft zijn ouders amper gekend en zijn oom Bernard van de Laar heeft zich vanaf 1860 als voogd over hem ontfermd. In 1870 trouwde hij met Neeltje Zijdeman, dochter van een molenmaker en timmerman. Een van haar broers werd lithograaf in Rotterdam.

Hendrik Bakker decoreerde verschillende interieurs van Rotterdamse patriciërshuizen (Stadsarchief Rotterdam). In 1866 gaat Hendrik Bakker met zijn oom Bernard van de Laar een compagnonschap aan voor het uitoefenen van ‘het huisschildersbedrijf en glazenmakerij’. Het bedrijf heeft een prominente plaats binnen Rotterdam weten te veroveren.