FL Hauck [1718 – 1801]

De portretschilder Friedrich Ludwig Hauck maakte in zijn jonge jaren enkele studiereizen naar Engeland en Duitsland. In 1744 keerde hij terug, maar hij vestigde zich niet in Mannheim, waar zijn vader woonde, maar in Frankfurt am Main. Misschien waren er daar betere mogelijkheden of wilde hij niet concurreren met zijn vader.

Friedrich Ludwig Hauck werkte als portretschilder behalve in Frankfurt, ook in Rothenburg ob der Tauber (Beieren) en aan de hoven van Hessen-Kassel, Hessen-Homburg, Erbach-Fürstenau en Nassau-Usingen.

Vanaf de jaren zeventig tot in de jaren negentig was Friedrich Ludwig, samen met zijn zoon, actief in het oosten en het noorden van Nederland. Waarschijnlijk heeft Hauck senior zich in die vroege jaren zeventig eerst georiënteerd op de provincies Gelderland en Overijssel, want er zijn enkele portretschilderijen van Nijmeegse en Zwolse burgers bekend.

In Friesland, waar vader en zoon vanaf 1773 werkten, verwierven zij de meeste opdrachten. Vele aanzienlijken namen plaats voor hun ezel. Toen de Haucks in de jaren negentig hun werkterrein uitbreidden en zichzelf bij het Groningse stadsbestuur aanbevalen, lieten zij dat voorafgaan met de mededeling dat zij ‘in verscheiden steeden in dezer republyk het portrait schilderen tot veel genoegen van veele [hadden] geëxerceerd.’

Op dit moment zijn er ruim vijftig portretschilderijen bekend van Nederlandse adel, patriciërs en burgers, die de signatuur dragen van Friedrich Ludwig Hauck of van F.L. Hauck & zoon, of die aan hen worden toegeschreven.