J.H. van de Laar [1807-1874]

Jan van de Laar (1807-1874) volgde tegelijkertijd met Aren Bakker onderwijs aan de Antwerpse Academie. Na zijn gedwongen terugkeer werd hij eveneens tekenleraar bij het Rotterdamse Genootschap ‘Hierdoor tot Hooger’.

Van de Laar legde zich toe op de genreschilderkunst en de historieschilderkunst, een genre dat in die tijd in ons land enorm werd gepropageerd. Hij zou samen met J.H. Egenberger, W. Mol, S. Opzoomer, J.W. Pieneman, N. Pieneman, Ch. Rochussen, H.A. van Trigt en B. Wijnveld een van de belangrijkste historieschilders van ons land worden. Kenmerkend is dat van genoemde schilders er drie uit Rotterdam kwamen: Van de Laar, Rochussen en Opzoomer. Van de Laars bekendste werken zijn De Echtscheiding (Museum Boijmans), De gebedsdienst in de Pieterskerk na het Ontzet (Lakenhal Leiden) en Afscheid van Albrecht Beiling (Museum Boijmans).

Noodgedwongen vervaardigde Jan Hendrik in zijn latere leven ook schoorsteenstukjes en dessu de portes voor particulieren, en maakte ontwerpen voor zilversmeden. Jan van de Laar trouwde met Christina Wilhelmina van Wijngaerdt (1813-1839). Ook zij stamde uit een Rotterdamse kunstenaarsfamilie. Haar broer Petrus Theodorus van Wijngaerdt (1816-1893) was schilder van romantische landschappen en haar broer Antonius Jacobus van Wijngaerdt (1808-1887) schilderde vrolijke gezelschappen in interieurs in de trant van Bakker Korff en David Bles. Daarmee werden de drie kunstenaars zwager van elkaar. De beide van Wijngaerdts werden eveneens tekenleraar, zij het niet in Rotterdam, maar in Gouda en in Haarlem.