Op 24 september 2023 zal in Singapore het portret van een Indonesische man te koop worden aangeboden. Dit is – voor zover ons bekend – de eerste keer dat Frans Bakker een portret heeft gemaakt. De geportretteerde man lijkt niet veel uitdrukking in zijn gezicht te hebben. Zelf had ik het gevoel dat Frans Bakker slechts een impressie van deze inlander (zoals een Indonesiër toen werd aangeduid) heeft willen geven. Wilma van Giersbergen acht dit onwaarschijnlijk. Zij gaat ervan uit dat Frans Bakker een portret heeft willen maken van een man die voor hem heeft geposeerd.

Constantijn Bakker, september 2023